„Reformacijai – 500“ – senųjų vertingų knygų ir dokumentų pristatymas

Sausio 16 d. (antradienį) 16 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje (Respublikos g. 14) – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos diena. Vyks parodos „Reformacijai – 500“ iš Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių bibliotekos fondų pristatymas.

Dalyvaus LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, Retų spaudinių sk. vedėja dr. Daiva Narbutienė, senosios periodikos sektoriaus bibliografė Agnė Zemkajutė.

Parodoje „Reformacijai – 500“, pristatomoje bibliotekos I a. stenduose, eksponuojami Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai ir jų kopijos, atspindintys Reformacijos istoriją Vakarų Europoje ir Lietuvoje.

1517 m. spalio 31 d. Martinas Lutheris (1483–1546) Vitenberge paskelbė savo 95 tezes, kurias kvietė apsvarstyti „iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti“. Ši data simboliškai yra laikoma Reformacijos pradžia.

Parodoje pristatomi Reformacijos „protėvių“ – Jano Huso (1369–1415) ir Girolamo Savonarolos (1452–1498) – veikalai. Svarbią vietą užima Martino Lutherio parašytos bei išverstos knygos. Europos reformacinę mintį atspindinčios Philippo Melanchthono (1497–1560), Ulricho Zwinglio (1484–1531), Jeano Calvino (1509–1564) knygos, taip pat Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijoje daugiau nei 25-erius metus veikusio Fausto Paolo Sozzini (1539–1604) darbai.

Svarbią reikšmę Lietuvos reformacijos judėjimui turėjo Prūsijos kunigaikštystė ir jos valdovas kunigaikštis Albrechtas (1490–1568), jo įsteigtas Karaliaučiaus universitetas išugdė ne vieną lietuvį evangelikų liuteronų dvasininką. Parodoje bus galima pamatyti įvairias Karaliaučiuje išleistas liuteronų ir reformatų knygas, ne tik lietuviškas religinio turinio knygas, kitų vertingų dokumentų ir leidinių.

Paroda veiks iki vasario 10 d.

Kviečiame į renginį!

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius