Panevėžio vyskupo vizitas bibliotekoje

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje lankėsi Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros administratorius kunigas Eugenijus Troickis. Svečiai susitiko su bibliotekos bendruomene, domėjosi bibliotekos veikla, aptarė nuveiktus darbus, bendradarbiavimo galimybes ir kitus klausimus.

JE vyskupas Linas Vodopjanovas sakė, kad vienas pagrindinių vyskupo darbų yra kanoninės vizitacijos. Dabar lankoma Kristaus Karaliaus katedros parapija, turinti 35 tūkst. gyventojų, jos teritorijoje esančios įstaigos. Šis vyskupo vizitas trumpas, o seniau vizitacijos parapijose užtrukdavo po kelias dienas ir iš jų metu surašytų aktų galima pasisemti vertingų žinių.

Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas susipažino su naująja bibliotekos direktore Jurgita Bugailiškiene. JE vyskupui buvo įdomu sužinoti direktorės nuomonę apie bibliotekos viziją, ryšius su kitomis bibliotekomis mieste ir visame regione.

„Labai džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu su biblioteka iki šiol, knygų pristatymais“, – sakė Panevėžio vyskupas, priminęs, kad greitai bibliotekoje bus pristatyta Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo knyga „Šventoji Žemė“.

„Mūsų nuostatuose įrašyta, kad turime būti visiems atviri, tai mes ir stengiamės tokie būti“, – sakė bibliotekos direktorė.

Pokalbio metu buvo prisimintas popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje, kalbėta apie bažnyčių reikšmę, iškilias asmenybes, Alfonso Lipniūno bylą, kuriai dokumentai renkami Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje.

Biblioteka su Panevėžio vyskupijos kurija bendradarbiauja jau daug metų. Sėkmingai vyko bendravimas su buvusiais vyskupais Juozu Preikšu (1926–2018), Jonu Kaunecku, Lionginu Virbalu. Vyko knygų pristatymai, bendravimai su bendruomene.

Kurija prisidėjo prie parodos vyskupui Kazimierui Paltarokui (1875–1958) rengimo 2015 m., skolindama Kurijos archyve saugomus vyskupo K. Paltaroko dokumentus ir nuotraukas. Didelė dalis šio vyskupo archyvo dokumentų buvo suskaitmeninta ir paviešinta virtualioje parodoje.

2018 m. tęsiant bendradarbiavimą jau su naujuoju vyskupu Linu Vodopjanovu, suskaitmeninti ir ypač vertingi kunigo Augustino Liepinio atsiminimų rankraščiai, kurie paviešinti bibliotekos kompiuterių tinkle. Vyskupo dėka bibliotekoje papildyti paveldo fondai – perduoti nuolatiniam saugojimui Lukštų (Rokiškio r.) Šv. apaštalo evangelisto Jono bažnyčios kunigo Leonardo Tamošausko ir Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios kunigo Broniaus Balaišio asmeniniai archyvai ir jų saugotos retos ir vertingos knygos.