Naujų knygų lentynoje

Pristatome keletą įdomesnių knygų iš parodos „Nauji leidiniai”, kurią galite rasti bibliotekos Respublikos g. 14 Didžiojoje skaitykloje II a. Paroda atnaujinama du kartus per mėnesį – 1 ir 15 dienomis. Kviečiame susipažinti!

VENCLOVA TOMAS. LIETUVOS ISTORIJA VISIEMS, T. 1. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2018. – 330 p.
R. Paknio leidykla pristato naują Lietuvos poeto, publicisto, vertėjo, literatūros tyrinėtojo, eseisto, Lietuvos nacionalinės premijos laureato (2000 m.) Tomo Venclovos knygą apie šalies istoriją. Išleistas pirmasis tomas pasakoja Lietuvos istoriją nuo neandertaliečių ir kromanjoniečių laikų iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padalijimų ( nuo 42000 metų prieš mūsų erą iki 1795 m. ). Leidinyje autorius objektyviai žvelgia į šalies istorijos lūžius, plačiai analizuoja santykius su Rusija ir Lenkija, pateikia informacijos apie bendrą europinį kontekstą, tekste naudoja ištraukas iš grožinės literatūros ir poezijos. Leidinyje pateikiamos 439 iliustracijos, 18 žemėlapių, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

ĮSIVAIZDUOTI LIETUVĄ: 100 METŲ, 100 VIZIJŲ, 1918 – 2018. – Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2018. -206 p.
Minint atkurtos Lietuvos valstybės 100-etį, Marija Drėmaitė, Norbertas Černiauskas ir Tomas Vaiseta parengė išskirtinį albumą, kuriame rasite įdomių ir netikėtų skirtingų laikmečių vizijų, kuriomis gyveno ir tikėjo lietuviai. Leidinio autoriai – istorikai, menotyrininkai, menininkai ir kitų sričių ekspertai – atliko netikėtą veiksmą: papasakojo apie tai, kas nebūtinai įvyko, bet būtinai įsivaizduota, – apie tai, kas pavadinta Lietuvos šimtmečio vizijomis. Knygą sudaro trys dalys: tarpukario (1918–1939) vizijos, karo ir sovietinės okupacijos laikotarpio (1940–1990) vizijos ir šiuolaikinės nepriklausomos Lietuvos (nuo 1990) vizijos. Kiekvienoje dalyje pateikiamos atskiros trumpos esė apie konkrečias to meto vizijas, per kurias galima įžvelgti ir XX amžiaus Lietuvos istorijos esmę – tai nesibaigianti jos visuomenės pastanga vis iš naujo kurti laisvą valstybę ir išorinių jėgų siekis šias pastangas užgniaužti.

PETRAUSKAS ROBERTAS. BARBAROSA: Antrasis pasaulinis karas Europoje, T. 3. – Vilnius: Protų Kovos, 2018. – 719 p.
Robertas Petrauskas (g. 1976 m.) – TV laidų vedėjas, proto kovų ir žaidimų organizatorius bei vedėjas, rašytojas, sporto komentatorius. Tai trečioji autoriaus knygų serijos ,,Antrasis pasaulinis karas Europoje‘‘ knyga, kurioje visas dėmesys sutelktas į 1941 m. įvykius Rytų fronte. Leidinys apima karo veiksmus nuo 1941 m. birželio 22-osios iki spalio pradžios, kai armijų grupė ,,Centras‘‘ pradeda Maskvos puolimo operaciją ,,Taifūnas‘‘. Tai neabejotinai išsamiausia lietuviška knyga apie operaciją ,,Barbarosa‘‘, kurioje iki 1941 m. pabaigos žuvo, dingo be žinios ar buvo sužeista beveik 5 milijonai abiejų pusių karių. Leidinys yra didelės apimties (719 p.), o knygos tekstą papildo gausybė iliustracijų, žemėlapių ir lentelių.

100 PAKILIŲ AKIMIRKŲ: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2018. – 187 p.
Minint valstybės atkūrimo šimtmetį, Kauno apskrities viešoji biblioteka pristato menotyrininkės Rimantės Tamoliūnienės sudarytą albumą apie Lietuvos tarpukario šventes ir iškilmes. Leidinį sudaro devyni skyriai, pristatantys įvairias švenčių temas. Tai valstybinės iškilmės, kuriose džiaugtasi nepriklausomybės ir laisvės vaisiais; šventiniai paradai su žygiuojančiais tautos laisvės gynėjais; sukaktys ir minėjimai, kuriais buvo išreiškiama pagarba praeičiai; dainų šventės, įprasminusios tautos kultūrą; įvairių organizacijų, draugijų šventiniai sambūriai, į kuriuos telktasi nestokojant kilnaus idealizmo. Neabejotinai įdomios kalendorinės, bažnytinės, jaunimo ir kitos šventės ar renginiai – paminklų šventinimas ir atidengimas, reikšmingų įvykių minėjimai ir t. t., Daugelis senųjų fotografijų su šventinių renginių vaizdais publikuojamos pirmą kartą. Gausią leidinio ikonografiją papildo citatos iš tarpukario spaudos. Knygos pabaigoje pateikiami anuomet populiarūs šventiniai atvirlaiškiai su perforuotomis juostelėmis.

DI PIETRANTONIO DONATELLA. SUGRĄŽINTOJI: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 205 p.
D. Di Pietrantonio (g. 1962) – italų rašytoja. Tai trečiasis autorės romanas, kuris 2017 metais sulaukė didžiulės sėkmės Italijoje ir pelnė „Campielo“ premiją. Knyga atskleidžia skaudžiausias, o kartais net patologiškas mamos ir vaiko santykių detales. Viename savo interviu rašytoja teigia, kad šio kūrinio siužetas yra paremtas tikromis istorijomis, kurias ji girdėdavo dar būdama maža. Tai pasakojimai apie vaikus, kuriuos gausios, bet neturtingos šeimos iki pat XX a. aštuntojo dešimtmečio (įstatymas apie įvaikinimą Italijoje buvo priimtas 1983 m.) atiduodavo auginti vaikų negalinčioms susilaukti turtingesnių giminaičių šeimoms.