Minime Broniaus Kviklio 105 metų jubiliejų

Šių metų lapkritį sukako 105 metai, kai Utenos rajone gimė Lietuvos ekonomistas, teisininkas, žurnalistas, redaktorius ir garsus kraštotyrininkas Bronius Kviklys.

Bronius Kviklys, kaip ir daugelis kitų emigracijoje atsidūrusių intelektualų, gyvai ir nuoširdžiai domėjosi Lietuva. Išeivijoje praleidęs net 32 metus jis kruopščiai rinko iliustracinę ir faktinę medžiagą apie Lietuvos vietoves, bažnyčias, istoriją.

llgainiui B. Kviklys tapo atpažįstamas kaip žymus JAV lietuvių spaudos žurnalistas, moralinio įsipareigojimo Lietuvai puoselėtojas. Kviečiame švęsti kartu ir nepraleisti išskirtinės progos Bibliotekoje saugomus fundamentalius autoriaus leidinius pasiimti į namus.

Abonemente rasite įspūdingą septynių tomų veikalą „Lietuvos bažnyčios“, studiją „Akademinė skautija 1924–1954“ bei Bostone 1964–1968 m. išleistą keturių tomų enciklopediją „Mūsų Lietuva“, kurioje skelbta informacija apie Lietuvos miestų, miestelių, žymesnių kaimų istoriją, demografiją, geografiją.

Kraštotyros skaitykloje galėsite pavartyti nuo 1951 m. leistą B. Kviklio redaguotą lietuvių skautų laikraštį „Mūsų vytis“, taip pat susipažinti su jo rašytais laiškais lietuvių rašytojui ir vertėjui Kazimierui Barėnui.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Vartotojų aptarnavimo skyrius