Lietuvos kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miestų

Didžiojoje skaitykloje 2 (II a.) vyksta knygų paroda, skirta Europos kultūros paveldo metams „Lietuvos kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miestų“ iš bibliotekos saugyklos fondo. Sudominusią knygą galima pasiimti į namus.

Kraštovaizdis apima visą šalies teritoriją ir erdvę – miestus ir miestelius, kaimų vietoves, miškus ir vandenis, stipriai įtakoja visuomenės gyvenimą ir veiklą, jis yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis. Kraštovaizdžio specifiką lemia gamtos sąlygos (medžiai, vandenys, kalvos ) bei žmogaus veikla (sodybos, keliai, sakraliniai statiniai). Be abejonės, krašto gamta yra vienas svarbiausių žmogaus gyvenimo faktorių. Žmogus augte suaugęs su gamta.

2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Gyvenamoji aplinka, šiuolaikinis ar kultūros paveldo objektas, infrastruktūra ir kraštovaizdis – tai integruota visuma, kurios kokybė priklauso ne tik nuo funkcinių ir ekonominių reikalavimų, bet ir nuo šioje aplinkoje gyvenančių ir veikiančių žmonių, jų socialinių ir dvasinių poreikių. Vertingiausiose ir gražiausiose vietovėse įkurti valstybiniai parkai ir draustiniai, daugelio jų tikslai taip pat susiję su vertingiausių kraštovaizdžių išsaugojimu. Gyvenamoji aplinka skatina susitapatinti su savo gyvenamąja vieta. Kraštovaizdis yra gamtos ir žmogaus veiklos sankirta.

Ta proga pristatome parodą skirtą Europos kultūros paveldo metams "Lietuvos kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miestų" iš bibliotekos saugyklos fondo. Vartydami knygas pasivaikščiosime parkų takais, užkopsime ant piliakalnių, pasigrožėsime pilimis, dvarais, kaimais ir sodybomis. Aplankysime miestus ir miestelius. Mūsų krašto grožis įkvepia ne tik poetus, rašytojus ir kitus menininkus, bet ir beveik kiekvieną iš mūsų. Tikimės, kad pažintis su knygomis įkvėps pakeliauti, dar kartą pamatyti, pajusti ir atrasti dar neaplankytą Lietuvos kraštovaizdį.

Kviečiame domėtis
Dėl knygų pasiėmimo į namus kreiptis į Abonemento išdavimo tarnybą.
Informaciją parengė Morta Palionienė
Informacinių išteklių valdymo skyriaus
Vyr bibliotekininkė