Geroji patirtis – naujoms veiklos formoms kasdieniniame darbe

Rugsėjo 28 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai lankėsi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoje bibliotekoje. Šio vizito tikslas – patirties su kolegomis pasidalijimas, profesinių kompetencijų ugdymas, siekiant naujų veiklos ir bendradarbiavimo formų kasdieniniame darbe.

Apskrities bibliotekos specialistai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po biblioteką, aplankė veikiančias parodas, pabuvojo edukacinėse erdvėse. Darbo grupėse pasidalinta gerąja patirtimi su Šiaulių kolegomis projektinės kultūrinės ir kvalifikacinės veiklos organizavimo ir įgyvendinimo, krašto kultūros paveldo išsaugojimo ir skaitmeninimo, tiriamosios veiklos organizavimo, renginių ir edukacinių programų organizavimo vaikams, jaunimui ir suaugusiems, bibliotekos veiklos viešinimo, krašto paveldo dokumentų ir kolekcijų kaupimo, tvarkymo ir viešinimo, partnerystės ir bendradarbiavimo su bendruomene temomis.
Pažintis su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka ir šios bibliotekos bendruomene paliko pačius geriausius įspūdžius, o įgyta patirtis paskatins ieškoti inovatyvių sprendimų, siekiant kurti naujas veiklos ir bendradarbiavimo formas su vietos bendruomene ir regiono bibliotekomis.

Informaciją parengė Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius

Nuotraukos Virginijaus Benašo