Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiškų leidiniai bibliotekoje

2018 m. liepos 11-ąją Vilniuje, Rasų kapinėse perlaidoti iš Jungtinių Amerikos Valstijų pargabenti Mykolo Biržiškos, jo žmonos Bronislavos, brolių Vaclovo ir Viktoro palaikai. Prisimenant visuomenės ir politikos veikėjus brolius Biržiškas, pristatome Bibliotekos Retų knygų fonde saugomus jų rašytus, verstus, redaguotus leidinius.

Mykolas Biržiška (1882–1962) – lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, pedagogas, publicistas, Vasario 16-osios akto signataras.

Vaclovas Biržiška (1884–1956) – visuomenės veikėjas, bibliografas, teisininkas, publicistas, Lietuvos Mokslų akademijos narys (1941), pulkininkas leitenantas, Didžiojo Vilniaus seimo (1905) dalyvis, Vytauto Didžiojo universiteto filologijos garbės daktaras (1939), VDU Teisių fakulteto dekanas (1933–1935), VDU bibliotekos (1923–1944), Bibliografijos instituto (1924–1943) direktorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas (1931–1944).

Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, visuomenės ir politikos veikėjas.

Mykolas ir Vaclovas Biržiškos dirbdami kultūros ir mokslinį darbą bendravo ir su Panevėžio tarpukario inteligentija:
Kalbininkas, pedagogas, poetas Leonas Kuodys (1902–1975) redagavo Mykolo Biržiškos dvitomį veikalą „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos“ (Kaunas, 1931-1938).

Rašytoja, publicistė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) susirašinėjo su Vaclovu Biržiška (Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Raštai. T. 6 : Laiškai. Vilnius, 1968, p. 318, 319, 439, 460–461).

Rašytojas, redaktorius, leidėjas, Didžiosios Britanijos visuomenės veikėjas Kazimieras Barėnas (1907–2006) susirašinėjo su Mykolu ir Vaclovu Biržiškomis. Bibliotekoje esančiame Kazimiero Barėno rankraščių rinkinyje F60 saugome 24 Vaclovo ir Mykolo Biržiškų laiškus.

Pateikiame Bibliotekoje saugomų leidinių sąrašą. Kai kurių skaitmenines kopijas galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt, o kitus – kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Krašto kultūros paveldo skyriaus skaitykloje (II a.).

Nuotraukoje – Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos.
Nuotrauka iš čia
Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. 845 58 25 40
El. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.