Įvairiapusei asmenybei ir jos darbams pažinti

Bibliotekoje rudenį numatoma surengti parodą vienam iškiliausių išeivijos lietuvių, dr. Juozui Petrui Kazickui, skirtą jo šimtmečio jubiliejui. Šiuo tikslu bibliotekoje lankėsi KAZICKŲ ŠEIMOS FONDO Niujorko skyriaus direktorė Neila Baumilienė, kuri su darbuotojais aptarė įvairių ekspozicijų galimybes skirtingose erdvėse.

Fotografijos, tekstai, asmeniniai daiktai išsamiai supažindins su dr. J. P. Kazicko asmenybe ir jo veikla, svarbiais darbais Lietuvos labui. N. Baumilienė pasakojo apie fondo reikšmę, apie gražias Kazickų šeimos iniciatyvas, apie galimybes bendradarbiauti. Viešniai didelį įspūdį padarė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

„KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS įsteigtas prieš 20 metų. Filantropinį fondą įsteigė dr. J. P. Kazickas. Šio fondo misija buvo ne tik padėti Lietuvai finansiškai, bet ir parodyti dosnumo įtaką visuomenei. Manau, kad pačios diasporos gyvenimui, įtakai per visus nepriklausomybės metus Lietuvoje nėra pakankamai skirta dėmesio, pati Kazickų šeima nušviesta gana siaurai, dr. J. P. Kazickas dažniausiai pristatomas kaip verslininkas, o jis buvo ir rašytojas, ir politikas, ir keliautojas, ir oratorius, meno ir kultūros, jaunimo organizacijų, lietuviškų mokyklų rėmėjas, lietuvių kalbos puoselėtojas“, – kalbėjo fondo Niujorko skyriaus direktorė, mananti, kad įvairiapusę dr. J. P. Kazicko asmenybę ir jo prasmingus darbus geriau padės pažinti per Lietuvą keliaujančios parodos.

Bibliotekoje N. Baumilienė lankėsi kartu su dukterimi Vilija Baumilaite.

Apie būsimą parodą kalbėjosi, bibliotekos erdves parodė ir supažindino su čia saugomais lobiais Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Audronė Palionienė ir Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja Skirmantė Karpavičienė.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius