Programos tęstinumas

Programos tęstinumą sąlygoja tai, kad didesnė dalis sudedamųjų dalių yra tęstiniai projektai. Programa gali būti papildyta naujais elementais, veiklomis.