Patriotinis ir pilietinis ugdymas, istorinės, etninės savimonės stiprinimas

Projektas „Respublikinis vyresniųjų klasių moksleivių rašinio ir esė konkursas 2017–2018 m., skirtas Lietuvos Atkurtosios valstybės 100 metų sukakčiai“

Partneris: LR Užsienio reikalų ministerija.

Konkursų galerija ir laureatų, nominantų darbai.


Projektas „Konferencija, skirta Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti“

Partneriai: Panevėžio kraštotyros muziejus, LR Užsienio reikalų ministerija.

Konferencijų galerija.