Vartotojų aptarnavimo skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti kvalifikuotą ir efektyvų vartotojų aptarnavimą bibliotekoje, funkcijų ir uždavinių vykdymą; bendradarbiaujant su kitais Bibliotekos struktūriniais padaliniais, įgyvendinti inovatyvius sprendimus, gerinant Bibliotekos paslaugų kokybę, skatinant vartotojų kultūrinį raštingumą, kūrybingumą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Janina Janickienė (skyriaus vedėja)Tel. (8 45) 50 20 36

Toma Apynytė-Kirslienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 50 20 36

Malvina Blauzdienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 50 16 50

Jolanta Gorskienė (vyresn. bibliotekininkė)Mobilus tel. +370 616 19 013

Nijolė Jarienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 50 16 97

Vida Kuodytė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 50 16 97

Audronė Lapkutė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 57 97

Rita Laukaitienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 50 16 50

Genovaitė Medžiūnaitė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 54 97

Violeta Paltarokienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 55 65

Albina Saladūnaitė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 54 97

Jolanta Sriubienė (vyr. metodininkė)Tel. (8 45) 46 55 52

Edita Strolienė (vyr. bibliotekininkė)Mobilus tel. +370 616 19 703

Virginija Švedienė (vyr. bibliotekininkė)

Nomeda Tvarkūnienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 55 52

Dovilė Kuliešienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 55 65

Birutė Urbanavičienė (vyr. bibliotekininkė-metodininkė)Tel. (8 45) 46 55 65

Gitana Užkurėlienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 57 67

Silvija Vidugirienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 54 97

Tarpbibliotekinis abonementas Tel. (8 45) 50 20 36

TBA – tai tokia bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia straipsnių kopijas kitai bibliotekai.