Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – inicijuoti ir įgyvendinti Bibliotekos įvairius kultūros ir leidybinius projektus, plėtoti vidinę ir išorinę komunikaciją, organizuoti informacijos apie Bibliotekos veiklą parengimą ir sklaidą; skatinti Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje veikiančių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, didinant kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje.

Skirmantė Karpavičienė (skyriaus vedėja)Tel. (8 45) 50 16 48
Mobilus tel. +370 616 19 058

Virginija Januševičienė (redaktorė)Tel. (8 45) 50 20 39
Mobilus tel. +370 616 19 153

Vida Mikelevičiūtė (kultūrinių renginių koordinatorė)Tel. (8 45) 50 20 39
Mobilus tel. +370 616 19 159

Elvyra Pažemeckaitė (kultūrinių renginių organizatorė)Tel. (8 45) 46 55 54
Mobilus tel. +370 616 19 286

Megana Pesse (kultūrinės veiklos vadybininkė)

Arnoldas Simėnas (kultūrinių renginių organizatorius)Tel. (8 45) 46 55 65
Mobilus tel. +370 688 75 727

Malvina Zimblienė (kultūrinės veiklos vadybininkė)Mobilus tel. +370 616 19 175

Monika Banelytė (kultūrinės veiklos vadybininkė)Tel. (8 45) 50 16 48