Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – rinkti, sisteminti, dokumentuoti, tyrinėti ir viešinti publikuotus bei rankraštinius krašto kultūros  paveldo fondus ir informaciją apie Panevėžio kraštą ir kraštiečius, sukauptas kolekcijas, tenkinti Panevėžio regiono vartotojų informacinius poreikius, pagal veiklos kompetenciją teikti  metodinę pagalbą Kultūros ministerijos nustatytoje  teritorijoje veikiančioms savivaldybių viešosioms ir mokyklų bibliotekoms.

Greta Kėvelaitienė (skyriaus vedėja)Tel. (8 45) 58 25 40
Mobilus tel. +370 643 04 929

Loreta Dundulienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 16 00

Loreta Černiutė (vyresn. bibliotekininkė-bibliografė)Tel. (8 45) 46 16 00

Regina Grigaliūnienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 43 69 89

Raimundas Klimavičius (tyrėjas)

Asta Rimkūnienė (vyresn. bibliotekininkė-metodininkė)Tel. (8 45) 46 16 00

Angelė Mikelinskaitė (vyr. bibliotekininkė, Juozo Miltinio palikimo studijų centro vadovė)Tel. (8 45) 43 69 89
Mobilus tel. +370 616 19 168

Ilona Mažylytė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 58 25 40

Sigita Marcinkevičienė (vyr. bibliotekininkė-metodininkė)Tel. (8 45) 58 25 40

Inga Vienažindienė (vyresn. bibliografė)Tel. (8 45) 58 25 40

Rasa Ošlapienė (vyresn. bibliografė)Tel. (8 45) 50 20 37

Ona Peseckaitė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 58 25 40

Aušra Veličkienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (8 45) 46 16 00

Rūta Kučytė (vyresn. bibliografė)Tel. (8 45) 46 16 00