Informacinių technologijų skyrius

Skyriaus veiklos tikslai – vykdyti Bibliotekos automatizuotos informacinės sistemos kūrimo, plėtros ir eksploatavimo darbus; užtikrinti sklandų kompiuterinės technikos ir kompiuterinių  tinklų darbą; reprezentuoti Biblioteką naudojant šiuolaikines technologijas.