Veiklos savanoriams

Biblioteka  – visapusiška vieta kūrybiškoms ir veiklioms asmenybėms.

Savanorių registracijos forma

Savanoriaujant Atviroje jaunimo erdvėje (AJE) galite:

 • Pagelbėti renginiuose, bei jų metu išgirsti įvairios, jaunimui aktualios informacijos ir sužinoti apie renginių organizavimo užkulisius.
 • Prižiūrėti ir reprezentuoti jaunimui skirtas erdves kitiems AJE lankytojams ar ekskursijų grupėms.
 • Savarankiškai arba su komanda inicijuoti, organizuoti ir vesti jaunimui skirtus renginius, kūrybines veiklas, mokymus, užsiėmimus, stalo žaidimų vakarus, pomėgių klubus, parodų atidarymus ir t.t.
 • Inicijuoti ir prisidėti prie projektų, skirtų jaunimui, vykdymo.
 • Kurti ir montuoti reklaminius ar kitokius filmukus.
 • Rašyti, redaguoti straipsnius ir tekstus socialiniams tinklams (Facebook, Instagram ir kt.), kurti įrašų dizainą, vizualinį stilių.
 • Mokytis ir mokyti kitus groti muzikos instrumentais – pianinu, gitara, kalimba, kurti muziką ir mokyti tai daryti kitus.
 • Mokytis tapybos, grafinio dizaino, fotografijos, kurti video ir mokyti tai daryti kitus AJE lankytojus.
 • Puoselėti Zen Zoną, prižiūrėti joje esančią augmeniją.
 • Organizuoti diskusijas įvairiomis temomis, prisidėti prie prevencijos ir įvairių visuomenės problemų sprendimo.
 • Prisidėti prie kitų bibliotekos veiklų ir funkcijų įgyvendinimo.

Vartotojų aptarnavimo skyriuje:

 • Tvarkyti knygų fondą Bibliotekos abonemente.
 • Surinkti leidinius parodoms ir parengti parodas.
 • Prižiūrėti ir tvarkyti atsarginį Bibliotekos fondą.
 • Prisidėti prie edukacinių veiklų, mokymų (pagalba edukatoriui ar vedančiam mokymus bibliotekininkui užsiėmimo metu).
 • Parengti ir vesti savo edukacinę programą, mokymus, organizuoti klubo veiklą.

Regioniniame skaitmeninimo skyriuje:

 • Viešinti bibliotekos skaitmeninę kolekciją  (RSS skaitmenintų laikraščių, knygų, nuotraukų populiarinimas, rengiant kontaktinius mini pristatymus paties savanorio (ar skyriaus darbuotojo pasiūlytomis) pasirinktomis temomis bibliotekos lankytojams ar suburtam bendraminčių ratui).

Kultūrinių renginių ir leidybos skyriuje:

 • Fotografuoti bibliotekos renginius.
 • Tvarkyti tekstus (kalbos redagavimas);
 • Versti tekstus į anglų k.
 • Rengti informacinius straipsnius/tekstus.
 • Komunikacija.

Vaikų literatūros skyriuje:

 • Inicijuoti edukacijas, kūrybines dirbtuves vaikams (biblioteka pasirūpintų reikalingomis priemonėmis).
 • Padėti vaikų vasaros stovyklų metu (veiklų organizavimas, vaikų grupės palydėjimas ir t.t.)

Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje:

 • Rinkti įvairią kraštotyrinę, archyvinę medžiagą, fotografijas.
 • Užrašinėti savo ar kitų asmenų atsiminimus, taip prisidedant prie bibliotekos rankraštyno gausinimo bei internetinės rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“  portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ pildymo.