Kultūros pasas: Aukštaitijos ETNO kilimas

Projekto trukmė: 2018 01 01–2020 01 01

Projekto pristatymas
2017-aisiais metais, minint Lietuvos Piliakalnių metus, biblioteka inicijavo edukaciją „Aukštaitijos ETNO kilimo kūrimas“, skirtą Panevėžio regiono jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Bendradarbiaujant su Panevėžio kraštotyros muziejumi, regiono bibliotekų vaikų literatūros skyriais, kūrybinių industrijų atstovais buvo sukurtas interaktyvus „kilimas“, pagrįstas mobilių aplikacijų naudojimu, pritaikytas „Android“ operacinės sistemos mobiliesiems įrenginiams. Mobilioje aplikacijoje, pasitelkus grafinio dizaino elementus, vaizdinę ir garsinę medžiagą, vaikų pažinimui buvo sukurti ir pristatyti 14 svarbiausių regiono ETNO gamtinių objektų (Mukolų akmenys, Čičinsko piliakalnis, Puntuko akmuo, Karvės ola, Migonių piliakalnis, Tarpeikių ąžuolas, Dviragio ežeras, Burvelių piliakalnis, Žalsvasis šaltinis, Ąžuolpamušės piliakalnis, Kupiškio piliakalnis, Kupiškio piliakalnis, Vorutos pilis, Ažakmenis, Velniapilio ola). Kilimas pagamintas iš neseniai rinkoje pasirodžiusio specialaus neplyštančio, labai plono SDSB 239 PP-plastiko. Idėja: nuskaičius suformuotą QR kodą į mobilųjį įrenginį atsiunčiama „Bitės“ programėlė. Ją aktyvavus nuskaitomas QR kodas, esantis šalia objekto, ir atsiranda 3D objekto vaizdas, paspaudus garsiakalbio ikoną girdimas padavimas apie ETNO objektą. Atidžiai išklausius padavimą užduodamas klausimas, teisingai į jį atsakius programėlės herojės Bitės korys užsipildo medumi. Susipažinus su visais ETNO kilime pavaizduotais Aukštaitijos etnografiniais objektais bibliotekininkai atskira edukacija vaikus plačiau supažindina su pasirinktu objektu. Šalia kilimo vyksta 14 skirtingų edukacijų, pritaikytų kiekvienam objektui, tokios kaip rašymas ant ąžuolo žievės (pristatant Tarpeikių ąžuolą) ir kitos.

Planuojamos veiklos
Edukacija pasitelkia grafinio dizaino, įgarsinimo, interaktyvių užduočių elementus. Edukacijos metu vaikai mokomi suprasti vieni kitus, padėti, spręsti užduotis kartu, ieškoti atsakymų ir sužinoti įdomiausius faktus apie krašto etnografinius objektus. Kultūrinio identiteto paieškos atsiskleis per skirtingai pateikiamą informaciją apie Aukštaitijos gamtos objektus. Pristatant išmaniąją programėlę, vykdant edukaciją ir kartu su edukatoriumi ieškant kultūrinių sąmoningumo prizmių, dalyviai visapusiškai galės atskleisti savo žinias, kūrybiškumą, atspindėti save.

Projekto rezultatas
Naudodamiesi kilimu, vaikai galės domėtis ir išmokti ne tik etnografijos, mitologijos ar kitų žinių, bet ir sužinoti, kokias technologijas pasitelkiant buvo kurtas šis kilimas. Ši patraukli ir inovatyvi paslauga, ugdys jaunosios kartos pilietiškumo jausmus, per jaunajai kartai itin paklausius išmanias edukacijas suteiks žinių ir žadins susidomėjimą savo krašto, šalies istorija, kels savigarbą ir meilę artimai aplinkai. Aukštaitijos ETNO kilimas skatins vaikų kūrybiškumą per šalia kilimo vykstančią edukaciją apie vieną iš gamtos objektų. Vaikai įsitrauks ir kurs gamtos objektų detales, bendraus ir bendradarbiaus tarpusavyje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vadovė, tel. 8 643 049 29, el. p. greta.ratkute@pavb.lt

Projektą finansuoja:

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaŠMSM logo