Įvykę projektai

Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas

Projekto trukmė: 2018 m. sausis–2018 m. gruodis

Projekto tikslas
Stiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų skaitmeninės rinkodaros kompetencijas, siekiant tobulinti elektronines paslaugas bei jų patrauklumą, prieinamumą ir patogumą vartotojui.

Projekto uždaviniai
1. Organizuoti mokymus skaitmeninės rinkodaros kompetencijoms gerinti penkiose apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio).
2. Parengti elektroninį mokomąjį išteklių, kuris užtikrintų projekto tęstinumą.
3. Skatinti bibliotekų darbuotojų aktyvų dalyvavimą, dalijantis gerąja patirtimi, išmoktomis pamokomis ir klaidomis.
4. Skatinti bibliotekų statistikos standarto „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika (tapatus ISO 2789: 2013)“ naudojimą.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka;
Kauno apskrities viešoji biblioteka;
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka;
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka;
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Lietuvos kultūros rėmimo fondas, bendra projekto vertė – 28 717,76 Eur

Projekto pristatymas
Projekto tikslinės grupės – Nacionalinės bibliotekos darbuotojai, Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai (el. paslaugų administratoriai, rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių specialistai). 

Planuojamas projekto poveikis:
1. Individualiu lygmeniu – pagerėjusios Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijos, padidėjusi darbo motyvacija, geresni darbo rezultatai;
2. Organizaciniu lygmeniu – efektyvesnė, labiau vartotojų poreikius atliepianti Lietuvos bibliotekų veikla, didesnis elektroninių paslaugų pasiekiamumas ir naudojamumas.
3. Bibliotekų tinklo lygmeniu – efektyvesnis, tikslingesnis, vieningesnis Lietuvos bibliotekų statistinių duomenų rinkimas, statistinių rodiklių skaičiavimas, vertinimas ir reprezentacija.

Projektą finansuoja


Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas

Projekto trukmė:  2020 m. kovas – 2021 m. balandis

Projekto vykdytojas
Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka

Projekto pristatymas
Gilinti apskričių viešųjų bibliotekų specialistų profesines kompetencijas medijų raštingumo bei kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo srityse.

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros rėmimo fondas
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą.

Projekto pavadinimas: Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0010
„Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius“

Projekto tikslas: Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir/ar neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

Projekto partneris: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Projekto vykdytojas: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 

Adresas: Parko g. 35-1, Panevėžys, LT-37301.

Telefonas: (8 45) 43 86 03; 8 640 30 440

El. paštas: lznspan@gmail.com

Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose

Projekto trukmė: 2019 03 01–2020 05 29

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto pristatymas
Sustiprinti bibliotekų ir kitų atminties institucijų darbuotojų technologines / skaitmenines ir specifines kompetencijas, siekiant didinti kultūrinio turinio patrauklumą ir skatinti visuomenę naudoti kultūrinį turinį mokslo, kūrybos, verslo, turizmo reikmėms.

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros rėmimo fondas
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaLKT_Logotipas

Panevėžio miesto senjorų gyvenimo kokybės ir pozityvaus mąstymo gerinimas 2020 m.

Projekto trukmė: 2020 spalis – 2020 gruodis

Projekto vykdytojas
Asociacija „Bibliotekininkų klubas“

Projekto partneriai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyrius

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto  senjorams realizuoti socialinius, kūrybinius ir švietėjiškus poreikius Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, organizuojant du edukacinius užsiėmimus ir psichologinę paskaitą su profesionalias lektoriais.

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Panevezio-miesto-savivaldybe

Mamų klubas

Projekto trukmė: 2020 birželis – 2020 gruodis

Projekto vykdytojas
Asociacija „Bibliotekininkų klubas“

Projekto partneriai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Panevėžio mamų bendruomenė „Mamos, varom kavos“

Projekto pristatymas

Bendradarbiaujant su veiklių mamų bendruomene „Mamos, varom kavos“, kiekvieną ketvirtadienį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje organizuojami susitikimai jaunoms mamoms su vaikučiais iki trijų metų. Susitikimų metu aptariamos aktualios temos apie literatūrą, emocijas, vaikų gerovę ir saviugdą.

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe