2019 metų projektai

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2

Projekto trukmė: 2016–2019 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – išplėsti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vartotojų neformalųjį ugdymą skatinančių edukacinių paslaugų spektrą, panaudojant pažangių ES šalių bibliotekų patirtį ir skatinti bibliotekos darbuotojus siekti tarptautinės kvalifikacijos edukacinių medijų raštingumo srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Skirtingose bibliotekinėse veiklose dirbantys PAVB darbuotojai 2017–2019 m. sieks tarptautinės kvalifikacijos darbo stebėjimo vizituose pažangiose Vokietijos Kelno viešojoje bibliotekojeRijekos viešojoje bibliotekoje Kroatijoje ir Amsterdamo viešojoje bibliotekoje Olandijoje bei individualiai susipažins su vartotojams organizuojamomis edukacinėmis programomis, paremtomis šiuolaikinėmis IT, sėkmingais įvairioms bendruomenių grupėms įgyvendinamais kūrybiškumą, skaitymą, mokymąsi skatinančiais projektais, įgys praktinių įgūdžių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, perims skaitytojų mokymų patirtį.

Numatomas projekto rezultatas
PAVB skaitytojams bus kuriamos naujos inovatyvios edukacinės programos įvairioms vartotojų grupėms (šeimoms, neįgaliesiems, socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir kt.), vyks gerosios patirties perdavimo renginiai regiono viešosioms bibliotekoms, bus tęsiamas tarptautinis profesinis bendradarbiavimas su pažangiomis užsienio bibliotekomis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė,  Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė
el. p.  laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ programa
Švietimo mainų paramos fondas

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, X

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 12 20

Projekto pristatymas
Tai tęstinis bibliotekos vykdomas skaitymo skatinimo projektas, skirtas visoms gyventojų amžiaus ir socialinėms grupėms. Juo per literatūrą ir meninius bei dokumentinius filmus siekiama populiarinti įvairių meno sričių Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybą, skatinti gyventojų nacionalinės literatūros skaitymą ir domėjimąsi vertingomis lietuvių autorių knygomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projektas susideda iš trijų renginių ciklų – pavasarį ir rudenį rengiamų kūrybos vakarų, skirtų Nacionaline premija apdovanotiems rašytojams. Vasarą organizuojamų „Literatūros ir kino“ ketvirtadienių, kuriuose vyksta naujų knygų sutiktuvės, meninių ar dokumentinių filmų peržiūros bei diskusijos, skirtos įvairių meno sričių Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimui. Naujovė 2019 metų projekte – interaktyviai sprendžiamų kryžiažodžių sudarymas Valstybės kultūros ir meno premijų laureatų kūrybai populiarinti ir dalyviams pritraukti. Kryžiažodžiai bus prieinami bibliotekos internetinėje svetainėje.

Projekto rezultatas
Užtikrinama iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaida Panevėžio regiono bibliotekose ir sudaroma galimybė regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
el. p.laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas Panevezio-miesto-savivaldybe logo

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2019 01 02–2019 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį  krašto dienraštyje ,,Sekundė“ skiriamas atlankas „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2019 metais bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino almanachas. Jį iliustruoja projekto partnerių –Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio menų gimnazijos – vyresniųjų klasių jaunieji dailininkai. Naujovė – 2019 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai. Atskiroje iškilmingoje ceremonijoje iš kelių pretendentų atrinktiems nominantams, jaunajam literatui ir iliustruotojui, bus įteiktas metų apdovanojimas – skulptoriaus Vytauto Tallat-Kelpšos specialiai sukurtos statulėlės ,,SIDABRINIS NEVĖŽIS“, kitas nominacijas žymintys prizai „Sidabriniams Nevėžiukams“. Šiame Metų renginyje bus pristatomas ir septintasis „Jaunųjų kūrėjų almanachas“.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį“ vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui:
– 12 atlankų „Nevėžis“ Panevėžio krašto dienraštyje „Sekundė“,
– leidinys „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2019“.

Ilgainiui projektas taps vienu iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių Panevėžio jaunimo kultūrą. 2019 metais bus paskatinti literatūrinei kūrybai apie 80-90, iliustravimo menui – apie 40 moksleivių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas Panevėžio miesto savivaldybė

Stalo žaidimo „Kelionė į devintą stotį“ kūrimas

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 11 15

Projekto pristatymas
2019-aisiais metais, minint Pasaulio lietuvių metus, Bibliotekos vaikų literatūros skyrius inicijuoja projektą „Stalo žaidimo „Kelionė į devintą stotį“ kūrimas“, skirtą Panevėžio regiono jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams. Projekto metu bendradarbiaujant su regiono bibliotekų vaikų literatūros skyriais, kūrybinių industrijų atstovais sukurti papildytos realybės, inovatyvų, originalų ir įdomų stalo žaidimą vaikams, pagrįstą mobilių aplikacijų naudojimu, pritaikytą „Android“ operacinės sistemos mobiliesiems įrenginiams. Mobilioje aplikacijoje, pasitelkus grafinio dizaino elementus, vaizdinę ir garsinę medžiagą bus pateikti įdomiausi klausimai apie pasaulio lietuvius kuriančias ir kūrusius vaikams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bendradarbiaujant su pasaulio lietuvių bendruomene ir mobilių aplikacijų kūrėjais patraukliai pateikti žinias vaikams apie išeivijos literatūrą ir jos kūrėjus.
Panaudojant sukurtą inovatyvų žaidimą dalintis juo su projekte Panevėžio regiono dalyvaujančiomis bibliotekomis ir mokyklomis, nevyriausybinių organizacijų sektoriumi ir kitais partneriais.
Projektu sukurtą interaktyvią edukacinę priemonę kartu su regiono Vaikų literatūros skyrių specialistais pristatyti tokiuose masiniuose renginiuose kaip Vilniaus knygų mugė, „Expo Aukštaitija“, Mokyklų mugė.
Vaikų bibliotekų specialistams ir mokytojams surengti technologinių sprendimų populiarinimo seminarą, supažindinti su inovatyvių paslaugų kūrimu, jų pritaikymu dirbant su vaikais, praplėsti jų kompetenciją ir gebėjimus.

Projekto rezultatas
Nauja interaktyvi paslauga.
Per 1000 vaikų inovatyviais būdais susipažinusių su Pasaulio lietuviais kūrusiais ir kuriančiais vaikams.
Apmokyta 50 specialistų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
el. p. greta.ratkute@pavb.lt , tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas

Fantastiška vasara Panevėžyje

Projekto trukmė: 2019 05 01–2019 09 30

Projekto pristatymas
Atliepiant į Panevėžio miesto bandymą tapti robotikos centru, Bibliotekos vaikų literatūros skyrius inicijuoja projektą „Fantastiška vasara Panevėžyje”, skirtą Panevėžio miesto jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, kiekvieną vasarą bibliotekoje ieškantiems įdomių veiklų, o šią vasarą suteiks galimybę kiekvienam pasijausti ateities žmogumi, pafantazuoti, pamatyti fantastiškiausias miesto vietas ir susitikti su robotais.

Planuojamos veiklos
Prasidėjus vasarai vaikai, jų tėveliai, auklėtojai, jaunieji savanoriai, bus pakviesti į projekto pradžios renginį. Jame bibliotekos darbuotojai pristatys vasaros veiklas ir knygų parodą „Pirmyn į fantastišką kelionę!“. Parodoje susirinkusieji galės susipažinti su vaikų vasaros skaitymui atrinktomis fantastikos žanro knygomis.

Birželio–liepos mėnesiais, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, didžiausios Panevėžio vaikų bibliotekos Panevėžio mieste lankytojai bus ugdomi  edukaciniuose kūrybiškumo lavinimo užsiėmimuose. Juose vaikai bus supažindinami su įvairiausiomis fantastikos formomis, ieškos fantastiškiausio vaizduo nuo bažnyčios stogo, gerėsis fantastiškais rezultatais sporto muziejuje „Cido” arenoje, gerėsis fantastišku menustiklo dirbtuvėse „GlassRemis”, o svarbiausia – susitiks su robotikos akademijos atstovais, robotikos klubo nariais ir skaitys knygas robotui vardu Pradžius, kuris gyvena bibliotekoje.

Liepos–rugpjūčio mėnesiais vyks vaikų piešinių paroda, kurioje jie bandys atvaizduoti miesto ateitį. Paroda bus eksponuojama miesto Vaikų literatūros skyriuje.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2019-ųjų metų vasaros projektą „Fantastiška vasara Panevėžyje“, projekto veiklomis pasinaudos per 300 Panevėžio miesto vaikų iš Aukštaičių ir Centro mikrorajonų bendrojo lavinimo mokyklų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
el. p. greta.ratkute@pavb.lt, tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybė

 

Miltinis ir jo teatro ženklai Panevėžyje virtualiai

Projekto trukmė: 2019 01 07–2019 12 20

Projekto pristatymas
Tęsiant modernizuotos Miltinio centro ekspozicijos erdvės švietėjiškų veiklų įgyvendinimą ir atsižvelgiant į šiuolaikinio vartotojo poreikius, projektu siekiama įsigyti interaktyvų, lietimų jautrų multifunkcinį stalą su mobiliu, poziciją bet kokiu kampu galinčiu transformuoti įrenginio stovu bei internetinio turinio naudojimo galimybe ir sukurti interaktyvų edukacinį turinį. Įrenginio privalumas – jo mobilumas – galimybė ne tik naudoti bet kurioje Miltinio namų erdvėje, išvykstamųjų-reprezentacinių renginių metu ar vykdyti išvykstamąsias edukacijas, bet ir sudaryti sąlygas turiniu naudotis regėjimo negalią turintiems asmenims dėl galimybės maksimaliai didinti jame patalpintus vaizdus ir tekstus. Kiekvieno paveikslėlio įkėlimo veiksmas apie objektą susietas ir su garsine informacija, ir su vaizdine informacija.
Tikslas:
Atnaujintos ekspozicijos aktualinimas toliau diegiant inovatyvias ir mobilias technologijas, suteikiant galimybę Miltinio centro lankytojams modernių technologijų pagalba atrasti ir inovatyviai susipažinti su istorinėmis Panevėžio dramos teatro vietomis mieste.
Ugdyti kultūrinį ir istorinį tapatumą.
Vykdyti edukacines išvykas į miesto ir regiono įstaigas ir mokyklas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Edukaciniame žaidime-viktorinoje bus naudojami skaitmeninti su teatro istorijos vietomis susiję vaizdai ir įdomiai pateiktas turinys. Edukacijos dalyviai bus supažindinti su istorinėmis Miltinio ir jo teatro vietomis, galės patys jomis apkeliauti interaktyviame stale, o vėliau domėtis iš savo kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių. Žaidimo pabaigoje – vedlys į viktoriną pažintinių žinių užtvirtinimui.

Edukacija bus patraukli ne tik inovatyviu turinio pateikimu, bet ir pažintine prasme. Jos privalumas – informacijos pritaikymas tiek jaunesnių, tiek vyresnių klasių moksleiviams. Įrenginys bus laisvai prieinamas tiek individualiai, tiek grupėms, be to tai bus ne tik kultūrinio bei istorinio tapatumo ugdymo vieta, bet ir IT kompetencijų ugdomoji priemonė, susipažinimo su inovatyviomis technologijomis vieta.

Numatomas projekto rezultatas
Įsigyti interaktyvų stalą Miltinio centro edukacinėms veikloms. Interaktyvaus stalo platformoje virtualiai pateikti su Panevėžio teatro istorija susijusias vietas. Sukurti virtualų edukacinį mokomąjį žaidimą

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p. angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LTK_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe logo


Maža žemėlapyje, didi pasaulyje

Projekto trukmė: 2019 01 03–2019 12 29

Projekto pristatymas
Per beveik jau šimtmetį trunkantį savo veiklos periodą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka užsitarnavo regiono gyventojų pasitikėjimą kaip kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą gyvenimą ugdanti institucija.
Biblioteka ketina organizuoti renginių ciklą Pasaulio lietuvių metams paminėti, kartu sudarydama galimybę susipažinti su žymiausiomis Lietuvos, Panevėžio krašto diasporos asmenybėmis ir jų kultūriniu palikimu, kurti ryšius su išvykusiais ir dabar aktyviai įvairiose gyvenimo srityse besidarbuojančiais kraštiečiais.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto renginių ciklą pradės dešimtoji išeivijos rašytojo Kazimiero Barėno literatūrinės premijos jaunajam (iki 35 metų) Lietuvos rašytojui teikimo šventė;
Bibliotekos kraštotyros specialistai parengs dokumentų parodas;
Bus pristatytos 5 solidžios profesionaliojo meno parodos;
Organizuojami 5 literatūros ir knygų pristatymai;
Susitikimai su išeivijos visuomenės veikėjais.

Numatomas projekto rezultatas
Visuomenės dėmesio atkreipimas į lietuvių sukurtą intelektualinį turtą visame pasaulyje;
Tautinės tapatybės ir tautinio identiteto akcentavimas;
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių vienybės jausmo stiprinimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė,
Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe logoLTK_Logotipas1
Aš esu knygos herojus

Projekto trukmė: 2019 03 01–2019 12 20

Projekto pristatymas
Projektas „Aš esu knygos herojus“ yra 2017 metais bibliotekoje sėkmingai įgyvendinto inovatyvaus projekto „Knygomanija“ tęsinys, kur jaunieji vartotojai buvo kviečiami per vaizdines priemones perteikti savo mintis apie knygą, kuriant knygų vaizdo anonsus.

Projektu „Aš esu knygos herojus“ siekiama dar daugiau skatinti jaunuosius skaitytojus kurti, suteikti jiems daugiau naudingų darbo su išmaniosiomis technologijomis įgūdžių, taip pat, atskleisti dar neatrastą interaktyvią skaitymo pusę: knygos skaitytoją iš knygos siužeto stebėtojo perkelti į magišką knygos pasaulį ir suteikti jam galimybę pasijusti knygos herojumi.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu biblioteka numato sukurti naują inovatyvią paslaugą, kur vartotojai turės galimybę išmokti naudotis papildyto vaizdo technologija ir programuojant vaizdus galės persikelti į knygos herojų pasaulį. Ši paslauga skirsis iš kitų, nes suteiks galimybę vartotojams atitrūkti nuo kasdienybės ir persikelti į kitokią – knygos aplinką. Projektu siekiama, kad kiekvienas vartotojas, nepriklausomai nuo jo socialinės padėties ir fizinių gebėjimų, galėtų savarankiškai pasinaudoti paslauga, todėl bus užtikrintas nesudėtingas išmaniųjų technologijų ir programos valdymas. Viskas, ką reikės padaryti – išsirinkti skaitymui knygą, atskirti, kokio žanro yra pasirinkta knyga (fantastinė, istorinė, pasaka ir kt.), pasirinkti knygos žanrą išmaniajame ekrane, atsistoti pažymėtoje vietoje ir programa ekrane sugeneruos didelio formato atvaizdą, kuriame vartotojas matys save stovintį pasirinktos tematikos knygos pasaulyje, šalia kitų knygos herojų.

Numatomas projekto rezultatas
Naujos interaktyvios paslaugos, netradiciniu būdu įtraukiančios į su skaitymu susijusias veiklas bibliotekoje sukūrimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Toma Apynytė-Kirslienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p. toma.apynyte-kirsliene.@pavb.lt,
tel. (8 45) 50 20 36

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas

Mokslinė konferencija išeivijos dokumentiniam paveldui aktualinti „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, skirta Pasaulio lietuvių metams paminėti

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 12 16

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka nuo 1998 m. rengia mokslines konferencijas, kuriose tyrinėjama Panevėžio krašto knygos ir bibliotekų raida, spaudos leidyba ir sklaida, pristatomi rankraščiai ir įvairus egodokumentinis paveldas, skiriamas dėmesys bendro pobūdžio teorinėms ir praktinėms problemoms, aktualioms tarptautiniu mastu, spręsti ir aktualizuoti. 2019 m. nuspręsta mokslinę konferenciją skirti Pasaulio lietuvių metams ir pakviesti tyrinėtojus panagrinėti išeivijos dokumentinį paveldą. Šis bibliotekos renginys yra įtrauktas į Lietuvos vyriausybės renginių Pasaulio lietuvių metams programą.

Projekto metu planuojamos veiklos
2019 m. gegužės mėn. 14 d. kartu su projekto organizaciniu partneriu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu bus surengta tarptautinė mokslinė konferencija Pasaulio lietuvių metams „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“.

Numatomas projekto rezultatas
Sukurta konferencijos interneto svetainė, organizuotas tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“ renginys. Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius planuojama skelbti specialiame 2020 metų Vilniaus universiteto mokslinio žurnalo „Knygotyra“ tome. Bibliotekos svetainėje bus sukurta nauja rubrika konferencijų rezultatų sklaidai, kurioje talpinamas visų konferencijų archyvas, suskaitmeninti buvusių konferencijų medžiagų leidiniai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Panevėžio krašto istorijos ir kultūros atodangos: atsiminimai jungia kartas ir bendruomenes

Projekto trukmė: 2019 01 07–2019 12 16

Projekto pristatymas
Biblioteka – kraštotyrinius paveldo rinkinius sauganti, skaitmeninanti, virtualioje erdvėje viešinanti institucija. Projektinių veiklų metu sukurtos naujos paslaugos ir virtualūs produktai bibliotekos lankytojams: portalas krašto istorijai ir kultūrai pažinti „Panevėžio kraštas virtualiai“, bibliotekoje įrengta asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė, sukurtas žaidybinis edukacinis turinys, virtualios parodos ir video paskaitos, kuriama skaitmeninė kolekcija, vykdomi mokymai ir konsultacijos.  Tęsiant projektinę „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros atodangų“ veiklą siekiame Bibliotekos paveldo fondų pristatymo bendruomenei, mokymų specialistams pagalba populiarinti ir gausinti Bibliotekos rankraštinių paveldo dokumentų fondą bei aktualią paveldo informaciją apie Panevėžio miestą ir jo žymius žmones.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto eigoje, siekiant aktualizuoti atminties išsaugojimo svarbą, numatoma vykdyti veiklas keliomis kryptimis: 1. Viešinti sukauptą kultūros paveldo informaciją. Išleisti ir pristatyti gausiai iliustruotą atsiminimų iš bibliotekos rankraščių fondų leidinį „Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis: atsiminimų rinkinys“ ir sukurti Panevėžyje gyvenusių žymių žmonių atminimo įamžinimo vietų (paminklinių lentų) galeriją portale „Panevėžio kraštas virtualiai“. 2. Įtraukti bendruomenių narius į atsiminimų apie Panevėžį rinkimą. Populiarinti ir gausinti Bibliotekos kraštotyrinių rankraštinių paveldo dokumentų fondą, įtraukiant įvairias miesto bendruomenes, akcentuojant atsiminimų rinkimo svarbą. Skatinti naujos rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“ pildymą. 3. Vykdyti mokymus bibliotekininkams apie kraštotyrinių paveldo dokumentų rinkimo ir sklaidos veiklas. Organizuoti seminarą Panevėžio regiono savivaldybių bei mokyklų bibliotekų bibliotekininkams apie krašto kultūros paveldo dokumentų ir kitos kraštotyrinės medžiagos atpažinimą, užrašymą, rinkimą ir panaudojimą.

Numatomas projekto rezultatas
Išleistas iliustruotas atsiminimų iš bibliotekos rankraštyno fondų leidinys „Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis: atsiminimų rinkinys“ (300 egz.), pristatytas bibliotekoje ar bendruomenėse pagal pageidavimą; sukurta Panevėžyje gyvenusių žymių žmonių atminimo įamžinimo vietų (atminimo lentų) virtuali galerija portale „Panevėžio kraštas virtualiai“; organizuota įvairių bendruomenių narių įtraukimo į rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“ pildymą akcija; organizuotas seminaras Panevėžio regiono savivaldybių bei mokyklų bibliotekų bibliotekininkams krašto kultūros paveldo dokumentų rinkimo ir aktualinimo tematika.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt,
tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas Panevezio-miesto-savivaldybe logo

Hario Poterio naktis bibliotekoje

Projekto trukmė: 2019 m. spalis – lapkritis

Projekto pristatymas: Tradicija tampantis Hario Poterio nakties projektas kasmet įgyja vis didesnį mastą ir reikšmę jaunimo kultūriniame gyvenime. Šis projektas ne tik suteikia turtingą meninę edukacinę programą renginio metu, bet įtraukia miesto jaunuolius į aktyvią ir kūrybišką savanorišką veiklą ruošiantis renginiui. Tai skatina jaunimo pilietiškumą, iniciatyvumą, ugdo socialines kompetencijas.

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo įsitraukimą per savanorišką veiklą ir aktyvų dalyvavimą kokybiškame, edukaciniame, kultūriniame didelio masto renginyje.

Projekto metu planuojamos veiklos:

 • „Aukso šmaukšto paieškos“ (orientacinės varžybos su kūrybinėmis užduotimis),
 • „Dumbldoro protmūšis“,
 • magiškųjų lazdelių dirbtuvės,
 • kūrybinio rašymo ir kaligrafijos dirbtuvės autentiškoje G. Petkevičaitės-Bitės aplinkoje „Parašyk laišką Hariui Poteriui“,
 • jaunimo parašytų laiškų ekspozicija,
 • tatuiruočių dirbtuvės su Henna,
 • valso pamoka,
 • fotografavimo dirbtuvės,
 • jaunimo padarytų fotografijų paroda,
 • komiksų ir iliustracijų dirbtuvės,
 • pažintis su lietuvių raganystės ir magijos papročiais,
 • improvizuotas orkestras su Linu Švirinu,
 • Hario Poterių filmų maratonas,
 • geriausio kostiumo rinkimai
 • projekto partnerių inicijuotos veiklo (magiški stalo žaidimai, kūrybiškumo mokymai ir kt.)

Numatomas projekto rezultatas:
Projekto užsiėmimai ugdo aktyvų jaunimo įsitraukimą, komandinio darbo gebėjimus, saviraišką, viešojo kalbėjimo įgūdžius, kūrybiškumą, menines kompetencijas, domėjimąsi literatūra ir istorija. Numatoma, kad renginyje dalyvaus iki 150 dalyvių, bus organizuojamos 7 skirtingos veiklos.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19 175

Projektą finansuoja:

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio AJE – įgūdžių laboratorija 2019

Projekto trukmė: 2019 02 18–2019 12 31

Projekto pristatymas:
Pagrindinis projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės ieškantiems 14–29 m. Panevėžio miesto jaunuoliams ir palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką suteikiant erdvės ir galimybės eksperimentuoti, bei įgauti naujų darbo rinkoje ir kasdieniniame gyvenime reikalingų įgūdžių.

Projekto metu planuojamos veiklos:
Projekto metu bus organizuojamos įvairios socializacijos, kompetencijų ugdymo, prevencijos ir laisvalaikio veiklos (fotografavimo, streso valdymo, viešo kalbėjimo, kūrybinio rašymo, savireklamos ir medijų, laiko planavimo lyderystės mokymai, būgnų, dailės terapiniai užsiėmimai, susitikimai su rašytojais, jaunimo knygų klubas, įvairūs užsiėmimai jaunoms mamytėms ir t.t.)

Daugiau informacijos apie projekto renginius rasite facebook paskyroje – Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje.

Numatomas projekto rezultatas:
Projekto metu organizuojamų socializacijos, kompetencijų ugdymo, prevencijos ir laisvalaikio veiklų pagalba jaunimas įgys naujų darbo rinkai reikalingų įgūdžių, pastiprins įvairias kompetencijas, atras idomias veiklas ir savirealizacijos galimybes bibliotekos AJE.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19 175

Projektą finansuoja:
jrd logo

XII konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

Projekto trukmė: 2018 03 31–2019 12 15

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus. Pirmoji konferencijos dalis tradiciškai organizuojama paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur dalyviai turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija, Lietuvos diplomato,  vertėjo gyvenimu ir veikla. Antroji konferencijos dalis vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, kur skaitomi pranešimai naujosios istorijos temomis. Planuojamas išleisti konferencijos pranešimų leidinys.

Projekto metu planuojamos veiklos
2019 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau dvyliktoji konferencija. Konferenciją pradės vienas iš dainų autorių ir atlikėjų: Vladas Bagdonas, Povilas Girdenis,  Kitava, Laura Remeikienė arba „Kūjeliai“. Programoje –patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai, sovietmečio disidentas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe

Ad astra

Projekto trukmė: 2019 04 16–2019 05 31

Projekto pristatymas
Projektas skirtas supažindinti Panevėžio  regiono bendruomenes su bibliotekininkų profesionalumo nuopelnais savo organizacijos ir bendruomenės labui. Pagal Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 2017 metais Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskričių) bibliotekų darbuotojams įsteigtą nominaciją „Ad astra“ kiekvienais metais konkurso būdu išrenkami ir apdovanojami geriausi bibliotekininkai trijose – Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų,  Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų ir Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų (išskyrus aukštąsias) – kategorijose. Jiems teikiamas iš sidabro ir rodolito panevėžiečio skulptoriaus Alfrido Pajuodžio sukurtas ženklas „Ad astra“, neatsitiktinai pavadintas rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės romano „Ad astra“ pavadinimu. Tuo norint pagerbti žymiausią krašto švietėją, pedagogę, filantropę, kultūros ir visuomenės veikėją, ir atkreipti visuomenės dėmesį į rašytojos romane išsakytas gyvenimiškas nuostatas – kilnumą, dvasinio tobulėjimo siekimą, pagalbą kitiems, dažnai sutampančias su bibliotekininkų vykdoma kasdienine misija.

Projekto metu planuojamos veiklos
Metų geriausių  regiono bibliotekininkų konkurso ir  apdovanojimų renginio organizavimas G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Iškilmingame renginyje išskirtiniais ženklais „Ad astra“ bus pagerbti trys geriausi Metų bibliotekininkai. Apdovanojamus bibliotekininkus pasveikinti atvyks jų miestų/rajonų savivaldybių merai, kultūros ir švietimo skyrių vadovai, LR KM, bendruomenių atstovai ir kt. kultūros sektoriui svarbūs asmenys. Šventėje koncertuoti bus kviečiami Panevėžio miesto koncertinių įstaigų atlikėjai. Renginį vesti tradiciškai bus kviečiamas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos globėjas aktorius Gintaras Mikalauskas.

Numatomas projekto rezultatas
Tęsiama prieš du metus Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje sukurta iniciatyva, skirta parodyti Panevėžio regiono bendruomenėms kaip šiandieninės bibliotekos, dėka dirbančiųjų jose, yra pasikeitusios, kokios jos tapo atviros bendravimui ir bendradarbiavimui, kokie vyksta pokyčiai bei inovacijos.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė
el. p.laima.butkuniene@pavb.ltl, tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe logo

Momentai ir monumentai: senųjų spaudinių lobyno ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinės aplinkos atradimo scenarijai naujoje bibliotekos ekspozicijoje

Projekto trukmė: 2019 05 20–2019 12 20
I etapas

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – atverti visuomenei Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekos senųjų spaudinių lobyną ir įprasminti rašytojos, visuomenės veikėjos, pirmosios Steigiamojo Seimo pirmininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą inovatyvioje ekspozicijoje, sukuriant patrauklų interaktyvų edukacinį turinį naujoms lankytojų grupėms pritraukti.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma įrengti inovatyvią ekspoziciją, atspindinčią dvi temas: bibliotekoje saugomų senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką. Ekspozicijoje bus integruotas skaitmeninis, susietas su e-paveldu kultūros paveldo turinys, kuris bus naudojamas įgyvendinant  edukacines veiklas ir integruotas pamokas bibliotekoje. Ekspozicijos išpildymas bus paremtas vizualiais, potyriminiais, žaidybiniais sprendimais, šviesos, vaizdo, garso instaliacijomis. Ekspozicija bus prieinama lietuvių ir anglų kalbomis, pritaikyta regos negalią turintiems asmenims.

Numatomas projekto rezultatas
Įrengta originali, estetiška, inovatyviomis technologijomis ir meniniais sprendimais grįsta ekspozicija, kurianti ilgalaikį poveikį visuomenei. Planuojamos ekskursijos, edukacijos, integruotos pamokos įvairiomis temomis: knygnešiai, spaudos draudimas, knygos ženklai, spausdinimo, iliustravimo ir knygrišybos menas, rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės veikla, kūryba, lietuvių kalba, tautiškumo ženklai ir kt.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p., audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja
LTK_Logotipas1

VIII Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Tikslinė grupė
Moksleiviai iki 19 metų.

Projekto tikslas
Per dainuojamosios poezijos žanrą ugdyti Lietuvos moksleivių – jaunųjų meno kūrėjų – saviraišką, įtraukiant juos į kultūrinę meninę veiklą, skirtą žymiausiai Aukštaitijos poetei Elenai Mezginaitei.

Projekto uždaviniai
1. Organizuoti respublikinės reikšmės dainuojamosios poezijos festivalį-konkursą ir sudaryti sąlygas jaunimo meninei saviraiškai, aktyviam ir prasmingam dalyvavimui kultūroje.

2. Įtraukti Lietuvos jaunuosius kūrėjus – per 30 autorių ir per 80 atlikėjų – į iškiliausios kraštietės poetės Elenos  Mezginaitės kūrybos populiarinimo festivalį-konkursą ir skatinti jaunimo iniciatyvas bei kūrybinius ieškojimus.

3. Vykdyti festivalio jaunųjų autorių ir atlikėjų kūrinių viešinimą ir puoselėti autorinių teisių kultūrą.

Projekto trukmė 2019 04 01–2019 12 15

Organizatoriai ir partneriai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, atsakingas asmuo Arnoldas Simėnas, 8 688 75 727, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

Panevėžio muzikinis teatras

Projekto pristatymas
Festivalis-konkursas organizuojamas viešojoje interneto erdvėje visoms Lietuvos mokykloms skelbiant oficialų kvietimą ir festivalio-konkurso nuostatus. Norintys dalyvauti festivalyje-konkurse turi užpildyti anketą ir pateikti organizatoriams. Pagal festivalio-konkurso nuostatus solistai ir duetai vienai iš dviejų autorinių dainų, tercetai, kvartetai ir t.t. – vienai iš dviejų-trijų dainų turi pasirinkti Elenos Mezginaitės tekstą ir atlikti tik autorinę muziką. Festivalis-konkursas vykdomas Panevėžio muzikiniame teatre. Per vieną dieną surengiamas visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas ir žiuri atrinktų laureatų koncertas. Dalyviams sudaromos sąlygos repetuoti. Organizatorių sudaryta kompetentinga komisija solistus ir ansamblius festivalyje-konkurse vertina už tekstų muzikinę interpretaciją, kūrinio ir atlikimo įtaigumą, atlikimo profesionalumą, kūrybos originalumą. Festivalio laureatams skiriamos I, II ir III vietos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją; I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Vienas iš atlikėjų skelbiamas festivalio-konkurso Didžiojo prizo (Grand prix) laimėtoju.  Festivalio laureatų koncerto dalyviai apdovanojami Nominanto, Laureato diplomais, rėmėjų įsteigtais prizais ir dovanomis. Su laureatų koncerto dalyviais (autoriais) sudaromos autorinės sutartys. Visi dalyviai konkursiniame koncerte apdovanojami festivalio afišomis su žiuri pirmininko autografu. Dainų autoriai apdovanojami Elenos Mezginaitės visos kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“.

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe

 

Rėmėjai
UAB „Burbuliukas“, AB Panevėžio energija, Dailiųjų amatų įmonė „Midenė“