2018 metų projektai

Žmogus iš didžiosios Ž

Projekto trukmė: 2018 05 01–2018 09 30

Projekto pristatymas
Vaikai savo aplinkoje labai dažnai girdi posakį – Žmogus iš didžiosios raidės. Po šio posakio seka įvairiausių pavyzdžių apie į istoriją įėjusias asmenybes, pokyčius pasaulyje padariusius asmenis. Susiformuoja nuomonė, kad vaikas negali būti didis, jei nepadarė kažko įsimintino. Atsiliepdamas į šią aktualiją, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius inicijuoja projektą „Žmogus iš didžiosios Ž”, skirtą Panevėžio miesto jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, kiekvieną vasarą bibliotekoje ieškantiems įdomių veiklų, o šią vasarą suteiks galimybę kiekvienam pasijausti Žmogumi iš didžiosios Ž.

Projekto metu planuojamos veiklos
Birželio–liepos mėnesiais didžiausios Panevėžio vaikų bibliotekos Panevėžio mieste vaikai bus ugdomi edukaciniuose kūrybiškumo lavinimo užsiėmimuose. Vaikai išsirinks labiausiai tinkančius žaidimus ir knygas, kurios bus patalpintos į „Ž” raidę ir bus mokomi pasitelkiant savo fantaziją kurti kryžiažodžius, žaidimus, legendas bei mitus. Už kūrybiškumą vaikai bus apdovanoti projekto baigiamajame renginyje.

Numatomas projekto rezultatas
Projekto „Žmogus iš didžiosios Ž“ tikslas – didžiausioje bibliotekoje Panevėžio mieste užtikrinti vasarą vaikų užimtumą prasminga veikla, pasiūlant jiems kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas.

Uždaviniai:
• supažindinti vaikus su objektų konstravimo pagrindais, darbų sauga, lavinti erdvinį mąstymą vykdant vaikų pažinimą ir kūrybiškumą skatinančias veiklas;
• sudaryti sąlygas jaunųjų skaitytojų-savanorių, dalyvavusių praėjusių vasarų užsiėmimų veiklose, kūrybinei veiklai – kai bendraamžis jaunesniam padeda piešti, lipdyti, kurti, konstruoti, karpyti, kartu žaidžia, seka pasakas ir istorijas ir pan.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vadovė,
el. p. greta.ratkute@pavb.lt, tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Hario Poterio naktis bibliotekoje

Projekto trukmė: 2018 04 18–2018 12 18

Projekto pristatymas
Hario Poterio naktis bibliotekoje – kūrybiškumo, skaitymo skatinimo projektas, kurio didžiąją dalį veiklų sudarys kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai jaunimui. Šis tradicija tampamtis ir nemažo susidomėjimo tarp vaikų ir jaunimo sulaukęs renginys skatina jaunimo saviraišką, darbo komandoje įgūdžius, meninius gebėjimus, išbandant save įvairiose meninėse, reakcijos ir žinių rungtyse.

Projekto metu planuojamos veiklos
Hario Poterio nakties dalyviai „Stebuklingos paskirstymo skrybelės“ dėka bus kviečiami įsitraukti į komandines „Aukso šmaukšto paieškas“ (orientacinės varžybos su kūrybinėmis rungtimis), „Dumbldoro protmūšį“, turės galimybę atskleisti save individualiuose ar grupiniuose  užsiėmimuose (kūrybinio rašymo dirbtuvėse, scenarijaus kūrimo ir trumpametražių filmų kūrimo mokymuose įamžins naktinį siautulį, vyksiantį bibliotekoje).

Projekto rezultatas
Dalyvavimas projekto veiklose  pastiprins jaunimo pasitikėjimą savo meniniais gebėjimais, padės rasti juos dominančią sritį, išbandyti kitas meno ir veiklos sritis, padės mokytis dirbti tiek individualiai, tiek komandoje ir atrasti skaitymo džiaugsmą bei naudą, atskleidžiant kūrybišką literatūros pritaikymą.
Šis projektas skatina įvairių kultūros, švietimo ir kitų su jaunimu dirbančių įstaigų bendradarbiavimą, projektas padės susipažinti bendrus pomėgius turintiems jaunuoliams, išmokys juos susitelkti bendrai kūrybinei veiklai tiek renginio metu, tiek po jo.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt,
mobilus tel. +370 616 19 175

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Po repeticijų

Projekto trukmė: 2018 04 01–2018 12 20

Projekto pristatymas
Miltinio centras, palaikydamas ryšius su vietos bendruomene, jaunimu, mokyklų ir gimnazijų moksleiviais, ieško būdų renginius pristatyti įdomiai ir patraukliai bei surasti deramą vietą šiuolaikinių technologijų amžiuje. Palaikant ryšius su įvairių sričių menininkais stengiamasi pristatyti ne tik jų kūrybą, bet ir parodyti vieno ar kito meno žanro savitumą, raiškos galimybių spektrą, apjungiant į bendrą visumą kelias skirtingas raiškos formas. Tokiu būdu pristatomi ir eksponuojami ne tik skirtingų žanrų meno kūriniai, bet ir apžvelgiama jų atlikimo technika, istorija, supažindinama su naujausiomis ir inovatyviausiomis meno žanro tendencijomis. Tokios iniciatyvos labiausiai pasiteisina ir sulaukiama maksimaliai gerų rezultatų, kai jaunimas, moksleiviai bendradarbiauja su tos srities žinovais, profesionaliais menininkais, kai iš karto gali gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, išbandyti juos dominančias meno atlikimo technikas.

Žinomas fotomenininkas Stasys Povilaitis ilgus metus bendradarbiavo ir palaikė ryšius su režisieriumi Juozu Miltiniu, lankėsi jo namuose, susitiko ir bičiuliavosi su jo aplinkos žmonėmis, aktoriais. Šiuos nedažnus susitikimus, įvairias progas, kartu praleistas laiko akimirkas, aktorių persikūnijimą į personažus ir teatro užkulisinę kasdienybę fotomeninkas fiksavo fotografijose, kurios ir bus eksponuojamos parodoje „Po repeticijų“.

Projekto metu planuojamos veiklos
Paroda
Edukaciniai užsiėmimai

Numatomas projekto rezultatas
Surengta fotomenininko Stasio Povilaičio netikėtų ir unikalių fotografijų paroda;
Suorganizuota kūrybinė edukacija „Po parodos“;
Išleistas parodos katalogas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p.angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas

XI konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti, arba dvi datos, lėmusios istoriją

Projekto trukmė: 2018 03 31–2018 12 30

Projekto pristatymas
Projektas yra svarbus, jo veiklos daro teigiamą poveikį ir teikia naudą visuomenei. Tai įrodo jo ilgalaikiškumas. Tikslinės grupės – jaunimas ir vyresnioji naujausiąja Lietuvos istorija besidominti visuomenės dalis ne tik iš Panevėžio regiono, bet ir iš tolimiausių Lietuvos vietų. Mažinant kultūrinę, socialinę atskirtį tarp regiono centro ir periferijos, yra užsimezgęs glaudus ryšys su krašto bendruomenių (Krekenavos, Naujamiesčio, Upytės ir kt. seniūnijų) gyventojais, kurie per laiką tapo nuolatiniais renginių J. Urbšio tėviškėje lankytojais. Gausinant projekto prasmes, pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų realinę), tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija Lietuvos diplomato, vertėjo gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną norintiems dalyvauti sudaroma galimybė atvykti į J. Urbšio tėviškę.
Pagrindinė konferencijos temų parinkimo ir pateikimo nuostata – „ne tiems, kurie jau ŽINO, o tie, kurie NORI žinoti“. Taip praplečiamas turinio adresatų ratas, projektu sukuriamos prielaidos savišvietai, asmeniniam tobulėjimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
Konferencija prasidės profesionalios muzikos teminiu koncertu. Atlikėjas parenkamas ne atsitiktinai. Buvusiąsias konferencijas buvo pradėję autorinėmis programomis V. V. Landsbergis, Deivydas Norvilas, Sąjūdžio dainius Vytautas (Simas) Babravičius. 2018 m. konferenciją pradės dainų autorė ir atlikėja Rugiaveidė. Programoje – patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas, kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties.
Kviestieji atlikėjai tradiciškai pradeda konferencijos akademinę dalį, sugiedodami Lietuvos himną.
Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Jis sujungs konferencijos dalis, skaitydamas Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti atrinktus tekstus.
Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai, sovietmečio disidentas. Jei pavyks, dalyvaus svečias iš Estijos liaudies fronto organizatorių arba Lenkijos judėjimo  „Solidarnošč“.
Dalyvaujantiems renginyje bus sudaromos galimybės pabendrauti, padiskutuoti su lektoriais – I dalyje tradicinės „Gilių kavos pertraukėlės“ metu po Urbšio ąžuolu ir II dalyje – Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Projekto rezultatas
Deramai paminėtos dvi reikšmingas atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmečio datas, suburiant kuo daugiau bendruomenių, net geografiškai nutolusių nuo centrų, narių;
Nestandartiškai pažymint minėtinas šalies istorijos datas ugdomas visuomenės raštingumas, pagarba savo šalies praeičiai;
Fiksuoti konferencijai parengti pranešimai, planuojant išleisti juos leidiniu, skirtu moksleivijai, jaunimui ir vyresniajai Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenės daliai;
Puoselėjamas diplomatinės tarnybos palikimas ir atmintis apie totalitarizmo ir okupacijų režimus.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Pasivaikščiojimai po šimtmetį mininčias šalis

Projekto trukmė: 2018 03 28–2018 05 11

Projekto pristatymas
Per savo 95 metų veiklos periodą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka užsitarnavo regiono gyventojų pasitikėjimą, kaip kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą gyvenimą ugdanti institucija. Vartotojų, besidominčių bibliotekos teikiamomis paslaugomis bei renginiais, skaičius nuolat auga. Šis augimas įpareigoja nuolat organizuoti įvairias aktualias veiklas miesto gyventojams. 2018 m. – Europos kultūros paveldo metai, net penkios Europos sąjungos šalys mini valstybės atkūrimo šimtmetį. Siekdami supažindinti lankytojus su Europos Sąjungos narėmis, jos istorija, paveldu, bibliotekoje organizuosime veiklas įvairaus amžiaus lankytojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bibliotekos turimame multifunkciniame, didelės įstrižainės ekrane bus parengtos patrauklios interaktyvios dėlionės bei klausimynai, kurių pagalba supažindinsime bibliotekos lankytojus su Europos Sąjunga, penkių šalių, švenčiančių valstybės atkūrimą, paveldu ir tradicijomis. Mažiesiems bibliotekos lankytojams pateiksime interaktyvias dėliones. Vyresniems lankytojams pateiksime interaktyvų klausimyną.
Vyks dviejų dalių renginys „Pasivaikščiojimai po šimtmetį mininčias Europos šalis“. Renginio lankytojai bus supažindinti su Europos Sąjungos penkių šalių kultūriniu paveldu, vyks diskusija su lankytojais. Antroje dalyje pakviesime renginio svečius į minėtų šalių tradicinių patiekalų degustaciją, kurią paruoš bibliotekos partneris – pokylių namai Vasaris.

Projekto rezultatas
Renginio dalyviai informuojami apie Europos kultūros paveldo metus, supažindinami su šalimis, mininčiomis valstybės atkūrimo šimtmečius, per jų kultūrinį paveldą, architektūrą, maisto tradicijas, organizuojant renginį su visų penkių šalių tradicinių patiekalų degustacija. Supažindinama su penkiomis Europos Sąjungos šalimis (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Rumunija), švenčiančiomis valstybių atkūrimo šimtmečius.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja
Europos komisija logo

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2

Projekto trukmė: 2016–2019 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – išplėsti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vartotojų neformalųjį ugdymą skatinančių edukacinių paslaugų spektrą, panaudojant pažangių ES šalių bibliotekų patirtį ir skatinti bibliotekos darbuotojus siekti tarptautinės kvalifikacijos edukacinių medijų raštingumo srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Skirtingose bibliotekinėse veiklose dirbantys PAVB darbuotojai 2017–2019 m. sieks tarptautinės kvalifikacijos darbo stebėjimo vizituose pažangiose Vokietijos Kelno viešojoje bibliotekoje, Rijekos viešojoje bibliotekoje Kroatijoje ir Amsterdamo viešojoje bibliotekoje Olandijoje bei individualiai susipažins su vartotojams organizuojamomis edukacinėmis programomis, paremtomis šiuolaikinėmis IT, sėkmingais įvairioms bendruomenių grupėms įgyvendinamais kūrybiškumą, skaitymą, mokymąsi skatinančiais projektais, įgys praktinių įgūdžių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, perims skaitytojų mokymų patirtį.

Numatomas projekto rezultatas
PAVB skaitytojams bus kuriamos naujos inovatyvios edukacinės programos įvairioms vartotojų grupėms (šeimoms, neįgaliesiems, socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir kt.), vyks gerosios patirties perdavimo renginiai regiono viešosioms bibliotekoms, bus tęsiamas tarptautinis profesinis bendradarbiavimas su pažangiomis užsienio bibliotekomis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ programa
Švietimo mainų paramos fondas

XIV tarptautinis literatūros festivalis „Panevėžio literatūrinė žiema 2018

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 15

Projekto pristatymas
Tarptautinis literatūros festivalis, lydimas fotografijų parodos, knygų pristatymų, poezijos ir eseistikos, tarmiškų ir Panevėžio regiono moksleivių skaitymų, poezijos pamokų Panevėžio gimnazijose, literatūrinės diskusijos, užsienio svečių kūrybos ir premijų teikimo vakarų, koncerto.

Projekto metu planuojamos veiklos
Festivalis sukvies per 80 žodžio meistrų, literatūrologų, kitų meno sričių profesionalų: fotografų, muzikos atlikėjų. Renginių metu į visumą ketinama sujungti lietuvių ir užsienio poeziją ir eseistiką, filosofiją. Specialiai Festivaliui kuriami nauji literatūros kūriniai, bei jų vertimai, parodos, muzikiniai projektai.

Numatomas projekto rezultatas
Festivalis skatins Panevėžio regiono gyventojų skaitymą, žodžio meną, įtrauks poezijos ir eseistikos gerbėjus į savo krašto kultūrinį gyvenimą. Festivalyje vyks naujai išleistų knygų pristatymai, literatūriniai skaitymai, tarmiškos poezijos skaitymai, literatūriniai-filosofiniai debatai, diskusijos. Rašytojams bus skirtos Julijono Lindės-Dobilo ir Elenos Mezginaitės literatūrinės premijos, Panevėžio miesto mero premija literatams kraštiečiams, Jaunųjų poetų ir rašytojų  premijos Panevėžio krašto bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Elvyra Pažemeckaitė,  Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorė 
el. p. elvyra.pazemeckaite@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 54

Projektą finasuoja

LTK_Logotipas     Panevėžio miesto savivaldybė

Režisieriaus Juozo Miltinio palikimas – modernios visuomenės poreikiams

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 22

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras visuomenei atvėrė  šiuolaikiškai įrengtą ekspoziciją, kurioje inovatyviai ir moderniai atkurta legendinio  režisieriaus Juozo Miltinio Teatro magija. Naujai suprojektuota ekspozicija kviečia prisiminti teatro istoriją, naudojant informacines technologijas pažvelgti į J. Miltinio asmenybę, gyvenimą, dramos studiją, veikusią teatre, pamatyti, kaip gimsta režisieriaus ir aktoriaus bendras kūrinys – spektaklis. Ekspozicija parengė UAB Ekspobalta ir partneriai, bendradarbiaudami kartu su Juozo Miltinio palikimo studijų centru.

Projekto metu planuojamos veiklos
Pateikta ir išeksponuota archyvine medžiaga skatinama pažinti ir integruoti kultūrinį palikimą į ugdymo procesą ir integralios asmenybės formavimą, ieškoma būdų sukurti laiko aktualijas atitinkančią, modernią ekspoziciją ir įdiegti inovatyvias elektronines priemones – informacinį terminalą, kuriame bus atrinkti ugdomojo pobūdžio vaizdai ir žaidybine (viktorinos) forma apipavidalinti su nuolatos atnaujinama ir pristatoma informacija apie turinį. 

Vartotojai galės:
informacinio liečiamojo terminalo pagalba susipažinti su iliustratyviai pateikta teatro istorija;
laiko juostoje išdėstytais Miltinio gyvenimo ir veiklos faktais, papildytais to meto daiktinėmis kultūros vertybėmis;
gauti išsamios informacijos apie rodomų eksponatų turinį, naudojant QR code ir NFC);
aktyviai dalyvauti teatrinėse edukacijose: Teatras yra žaidimas, Su režisieriaus Juozo Miltinio legenda – į XXI amžių.
Šioms veikloms bus panaudojamos modernios priemonės ir įtraukiami profesionalūs atlikėjai – aktoriai, režisieriai, dailininkai.

Projekto rezultatas
Modernizuota ir atnaujinta ekspozicija, nauja turinio struktūra, dokumentinės ir vaizdinės medžiagos pateikimo turinys bei šiuolaikinės įrangos panaudojimas sukurs dinamiškos ir veržlios Juozo Miltinio asmenybės ir jo teatro aplinkos įspūdį. Ekspozicijoje bus panaudoti J. Miltinio kurtų spektaklių vaizdai, sukuriama režsieriaus, stebinčio savąjį spektaklį, aliuzija, mistiškai akinanti projektoriaus šviesa su rodomais vaizdais sukurs teatro scenos įspūdį. Lankytojas galės pajusti ir išgyventi teatro paslaptį ir magiją.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė,
Juozo Miltinio palikimo studijų centro vadovė, el. p. angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja
LTK_Logotipas

Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 07 31

Projekto pristatymas
Projekto  „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“ metu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka siekia sustiprinti veiklos teritorijoje dirbančių bibliotekininkų kompetencijas edukacinėje srityje, surengiant kvalifikacijos kėlimo mokymus ir tarptautinį simpoziumą.

Projekto metu planuojamos veiklos
PAVB  surengs 6 kvalifikacijos kėlimo mokymus: dviejų dienų 14 val. trukmės trys seminarai ta pačia tema „Tarpkultūrinis ir pilietiškumo ugdymas“, kuriuos ves Vilniaus universiteto edukologijos mokslo ir neformalaus ugdymo lektorės: doc. dr. Irena Stankuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska, bei tarptautinį simpoziumą (12 val.) Seminaruose regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai atliks praktines užduotis, grupėse ieškos atsakymų kaip bibliotekos edukacinėmis veiklomis galėtų prisidėti prie asmens socialinių, tarpkultūrinių ir pilietinių kompetencijų stiprinimo. Projekto tikslinės grupės pedagoginių kompetencijų gerinimui Panevėžio ir Utenos bibliotekose bus surengti 8 val. trukmės praktiniai mokymai „Šiuolaikinės mokymosi tendencijos: kūrybiškumas – ne siekiamybė, o būtinybė“.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus projekte numatytą mokymų programą 2018 m. birželio 6–7 d. surengtas tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“, sutelkiantis akademinės bendruomenės specialistus ir praktikus apibendrinti bibliotekų edukacinės veiklos plėtros galimybes, analizuoti ir įvertinti veiklos rezultatus, stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio bibliotekų bei dalintis gerąja patirtimi. Projekto dalyviams Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengti 8 val. trukmės mokymai „Biblioteka ateičiai:  IT galimybių panaudojimas bibliotekų edukacinėje veikloje“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja,
el. p.  ramune.greiciuniene@pavb.lt., tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja
LTK_Logotipas

Mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalioji istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 01

Projekto pristatymas
Bibliotekoje organizuoti  XIX mokslinę konferenciją, kviečiančią   mokslininkus, paveldo tyrinėtojus aptarti genealogijos ir lokalinės istorijos vaidmenį tinklaveikos visuomenėje, bendruomenių įtraukimą, pristatyti aktualius projektus, genealoginių tapatumų tyrimų rezultatus ir šaltinius, padiskutuoti apie jų prieigą, skaitmeninimą, sklaidą. 

Projekto metu planuojamos veiklos
XIX mokslinės konferencijos „Genealogija ir lokalioji istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“ lokalaus paveldo aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu ir kitomis paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis. Iki 2018 m. pabaigos planuojama parengti pranešimų pagrindu sudarytą mokslinių (recenzuojamų) straipsnių rinkinį tęstiniame Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto leidžiamame mokslo darbų rinkinyje, serijoje „Bibliotheca Lituana“.  

Projekto rezultatas
Organizuotas knygos kultūros tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų (per 110 dalyvių) auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota lokalių (šiuo atveju – Panevėžio krašto) kultūros tyrinėjimų svarba. Bendradarbiaujant tyrinėtojams bus išvystyta daugiau projektinių kultūros tyrimų aktualinimo ir kultūros paveldo sklaidos organizavimo idėjų. Šio forumo vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, lyginamuoju aspektu pranešimai, parengti įvairių mokslo sričių atstovų. Publikuoti mokslo leidinyje straipsniai naudojami studentų ir mokslininkų, rengiant studijų darbus, vykdant tolesnius tyrinėjimus. Daugelyje konferencijoje pristatomų tyrinėjimų dominuos lokalios, t.y. Panevėžio krašto kultūros istorijos, genealogijos, kraštotyros, šaltiniotyros tema, kas leis plėsti konferencijos dalyvių bei, vėliau, straipsnių rinkinio skaitytojų žinias apie Panevėžio miestą, kraštą, skatins atrasti naujas iš šio krašto kilusias ar jame gyvenusias kultūrai nusipelniusias ir įdomias asmenybes. Konferencijos svečiai turės galimybę susipažinti su Panevėžio miestu, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, lankyti išskirtines šia proga pristatomas parodas bibliotekoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Genovaitė Astrauskienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai,
genovaite.astrauskiene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, IX

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 11 30

Projekto pristatymas
Tai tęstinis skaitymo skatinimo bibliotekos vykdomas projektas, skirtas visoms gyventojų amžiaus ir socialinėms grupėms, kuriuo per literatūrą ir meninius bei dokumentinius filmus siekiama populiarinti įvairių meno sričių Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybą, skatinti gyventojų nacionalinės literatūros skaitymą ir domėjimąsi vertingomis lietuvių autorių knygomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projektas susideda iš trijų renginių ciklų – pavasarį ir rudenį rengiamų kūrybos vakarų, skirtų Nacionaline premija apdovanotiems rašytojams. Vasarą organizuojamų „Literatūros ir kino“ ketvirtadienių, kuriuose vyksta naujų knygų sutiktuvės, meninių ar dokumentinių filmų peržiūros bei diskusijos, skirtos įvairių meno sričių Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimui.

Projekto rezultatas
Populiarinama įvairių meno sričių Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūryba, gyventojai skatinami skaityti nacionalinę literatūrą ir domėtis vertingomis lietuvių autorių knygomis. Nacionalinės premijos laureatų kūrybos pažinimą projekte papildanti veikla – prieš renginius organizuojamos dokumentų parodos ir mini knygų mugės, kuriose pristatomos Nacionalinės premijos laureatų kūrybos naujienos ir leidyklų naujausi leidiniai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė
el. p.laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Aukštaitijos ETNO kilimas

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 20

Projekto pristatymas
Inovatyvia skaitmenine technologija siekiama sudominti Panevėžio regiono jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikus savo krašto ETNO paveldu ir spręsti Panevėžio regiono vaikų užimtumo problemą bibliotekose, bendrojo lavinimo mokyklose ir už jų ribų. Bibliotekų ir mokyklų specialistus – supažindinti su inovatyvių paslaugų kūrimu, jų pritaikymu dirbant su vaikais, praplėsti jų kompetenciją ir gebėjimus.

Projekto metu planuojamos veiklos
Kūrybinių industrijų atstovai tęs mobilios aplikacijos kūrimą, kilimo iliustracijas, įgarsins padavimus, sukurs vietos nustatymo ir prieinamumo programą;
6 Projekte dalyvaujančios bibliotekos savarankiškai rengs edukacines programas vaikams;
3 Projekte dalyvaujančios mokyklos savo įstaigose pristatys ETNO kilimą, ves edukacijas;
Projekto pareiškėjo kultūros renginių organizatorius Virginijus Benašas parengs edukaciją apie Panevėžio regione esantį ETNO objektą.

Projekto rezultatas
Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto kraštotyros muziejaus specialistais, dailininku ir mobilių aplikacijų kūrėjais bus patobulinta inovatyvi priemonė – interaktyvus ETNO kilimas su Aukštaitijos krašto mitologiniais objektais. Per 1000 vaikų inovatyviais būdais susipažinus su Aukštaitijos krašto ETNO kultūra. Bus apmokyta 50 specialistų.

Panaudojant sukurtą interaktyvų ETNO kilimą parengtos ir vykdomos edukacinės programos, jomis dalinamasi su projekte dalyvaujančiomis bibliotekomis ir mokyklomis.

Projektu sukurta interaktyvi edukacinė priemonė kartu su regiono Vaikų literatūros skyrių specialistais pristatoma tokiuose masiniuose renginiuose, kaip Vilniaus knygų mugė, „Expo Aukštaitija“, Mokyklų mugė.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vadovė, tel. 8 643 049 29, el. p. greta.ratkute@pavb.lt

Projektą finansuoja
LTK_Logotipas

Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos – IV

Projekto trukmė: 2018 01 08–2018 12 21

Projekto pristatymas
Siekiant pažymėti 2018 m. svarbias šaliai ir mūsų miestui datas,  projekto vykdymo metu bus įgyvendintas priemonių ciklas įvairaus amžiaus lankytojams: eksponuojami „Panevėžio veido dėlionės“ reklaminiai patrauklaus dizaino plakatai, siekiant kuo didesniam visuomenės narių ratui parodyti patrauklų Panevėžio veidą bei supažindinti su jo kultūriniu paveldu, parengta stacionari atsiminimų apie Panevėžį paroda, organizuota tradicinė tarptautinė X-oji kardelių (gladiolus) paroda, miesto šventės metu Laisvės aikštėje veiks „Istorinių knygų ne tik apie Panevėžį skaitykla“ ir kiti renginiai.

Projekto metu planuojamos veiklos
Renginiai, stacionarios ir virtualios parodos bei akcijos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui  ir Panevėžio 515-ajam gimtadieniui. Naujos internetinės rubrikos „Panevėžio veido dėlionė“ sukūrimas ir informacijos sklaida portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ bei Vilniaus, Kauno ir Panevėžio transporto stotelių reklaminiuose stenduose.

Numatomas projekto rezultatas
Virtualios pažintinės Panevėžio krašto ir miesto paveldo informacijos sklaida portale „Panevėžio kraštas virtualiai“, renginių ciklo Lietuvos atkūrimo 100-mečiui ir Panevėžio jubiliejinei sukakčiai organizavimas, naujų vartotojų pritraukimas taikant inovatyvias informacijos pateikimo, sklaidos ir reklamos priemones, sudarančias galimybę mažinti kultūrinę atskirtį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt,
tel. (8 45) 58 25 40

Pojektą finansuoja
LTK_Logotipas       Panevėžio miesto savivaldybė

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2018 01 02–2018 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tai bendras Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro, partnerių – dienraščio „Panevėžio balsas“, regiono radijo stoties „Pulsas“, Panevėžio dailės mokyklos – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį tradiciniame Panevėžio dienraštyje „Panevėžio balsas“ skiriamas puslapis „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai. Po jo pasirodymo autoriai dalyvauja regiono radijo stoties „Pulsas“ akademinės valandos trukmės pokalbių laidose. Gale metų iš pretendentų atrinktam nominantui  įteikiamas metų apdovanojimas – statulėlė „Sidabrinis Nevėžis“ (autorius – skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša). Kasmet  parengiamas ir išleidžiamas regiono jaunųjų literatų metų kūrybos almanachas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį“ vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė