2017 metai

Lietuvos Respublikos Mokslo ir Švietimo ministerijos padėka Vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms už aktyvų iniciatyvos „Atverkime duris vasarai“ palaikymą, skaitymo skatinimą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas direktorės pavaduotojai kultūrinei veiklai Genovaitei Astrauskienei už indėlį į bibliotekininkystės raidą, aktyvią bibliotekinę ir kultūrinę veiklą, bendruomeniškumo stiprinimą, regiono kultūros tradicijų sklaidą, už pilietiškumo ir pagarbos kultūrų raiškos įvairovei skatinimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadybininkei Laimai Butkūnienei už sėkmingą dalyvavimą Bibliotekos projektinėje veikloje, reikšmingą kūrybinį ir intelektinį indėlį, rengiant ir įgyvendinant kultūrinius, edukacinius ir kvalifikacinius projektus

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių technologijų skyriaus kompiuterinių sistemų inžinieriui Arnualdui Dalindai už profesionalią švietėjišką veiklą vykdant bendruomenių skaitmeninio raštingumo programas, kūrybišką darbą su vaikais ir jaunimu mokant juos programavimo pagrindų, geranorišką inovatyvių idėjų sklaidą ir įgyvendintas mokymų programas miesto bei krašto bibliotekininkų bendruomenėje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkei Gemai Dromantienei už profesionalų vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimą, kūrybišką bei turiningą projektinę veiklą, inovatyvių idėjų sklaidą Panevėžio krašto bibliotekininkų bendruomenėje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyresn. bibliotekininkei Danguolei Gaidelienei už nuoširdų ilgametį darbą, sėkmingą, kūrybišką ir profesionalią bibliotekinę veiklą, reikšmingą indėlį telkiant universalų Bibliotekos fondą

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkei Irminai Girnienei už sėkmingą darbo startą Atviroje jaunimo erdvėje „Savas kampas“, gebėjimą jaunąją miesto bendruomenę įkvėpti kūrybiškiems darbams, paskatinimą priimti ir įveikti iššūkius, nuoseklų jaunimo atsakomybės ugdymą, sukurtą dėkingą ir saugią erdvę turiningam jaunų žmonių laisvalaikiui

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėjai Ramunei Greiciūnienei už nuoširdų ilgametį darbą, Panevėžio krašto kultūros tapatumo stiprinimą, pilietiškumo ir pagarbos kultūros raiškos įvairovei skatinimą

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių technologijų skyriaus vedėjui Andriui Jakimovui už aktyvią ir motyvuotą veiklą skleidžiant profesines žinias ir patirtį bendruomenėms skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymo srityje, profesionalų darbą diegiant informacines technologijas Bibliotekoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikui konsultantui Raimundui Klimavičiui už ilgametį kūrybišką ir profesionalų darbą bei reikšmingą tiriamąją veiklą

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko, Seimo nario Povilo Urbšio Padėka Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei-metodininkei Sigitai Marcinkevičienei už nuoširdų, kūrybišką ir profesionalų darbą tyrinėjant ir pristatant visuomenei Panevėžio krašto dokumentinį kultūros paveldą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos ratas Bibliotekos direktorei Rimai Maselytei už bibliotekos veiklos tobulinimą, atsakingą vadybinį darbą, pažangių ir inovatyvių paslaugų diegimą, bibliotekininkų bendruomenės telkimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus parodų kuratorei Vidai Mikelevičiūtei už nuoširdų ilgametį darbą, kūrybiškas iniciatyvas,reikšmingą profesionalaus meno sklaidą Panevėžio krašte, sėkmingą bendradarbiavimą su švietimo ir kultūros institucijomis

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkei Angelei Mikelinskaitei už inovatyvią ir profesionalią veiklą, kaupiant, saugant, tyrinėjant ir populiarinant Panevėžio krašto kultūros paveldą, kūrybines iniciatyvas įgyvendinant švietėjiškus projektus, ilgametį nuoseklų darbą ir jį įprasminant

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkei Albinai Saladūnaitei už nuoširdų ilgametį darbą, krašto kultūros tradicijų puoselėjimą, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjų sklaidą ir įprasminimą, indėlį, kuriant darnią kultūrinę aplinką

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkei Jolantai Sriubienei už nuoširdų ir kūrybišką darbą, aukštą profesionalumą,ypatingą dėmesį kiekvienam skaitytojui

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Informacinių išteklių valdymo skyriaus restauratorei Jurgitai Stankaitytei už ypatingai subtilų, kruopštų ir kokybišką darbą padedant išsaugoti turtingus Bibliotekos fondu

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko, Seimo nario Povilo Urbšio Padėka Ūkio skyriaus darbuotojai Oksanai Štodai už nuoširdų ir kruopštų darbą rūpinantis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos estetiniu įvaizdžiu, kuriant jaukią ir patrauklią jos aplinką

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Padėkos raštas Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkei Virginijai Švedienei už nuoširdų ir atsakingą darbą, prasmingas iniciatyvas organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą, bendruomenės telkimą aktyviai kultūrinei ir visuomeninei veiklai

Panevėžio miesto savivaldybės Padėka Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių vadybininkei Malvinai Zimblienei už jaunatvišką entuziazmą ir kūrybiškumą stiprinant bibliotekos kaip patraukios ir draugiškos jaunimui erdvės įvaizdį, sėkmingą Atviros jaunimo erdvės bibliotekoje veiklų įgyvendinimą, profesionalų jaunimo ir savanorių veiklų koordinavimą tradicinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO Aukštaitija“

Panevėžio miesto jaunimo reikalų tarybos ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Panevėžio apskritasis stalas“ apdovanojimas Malvinai Zimblienei kaip 2017 m. Geriausiai jaunimo darbuotojai