2016 metai

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka Bibliotekos bendruomenei už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą penktojoje „Knygų Kalėdų“ akcijoje

LR Švietimo ministrės A. Pitrėnienės  padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai „už aktyvų iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu“

Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pripažinta 2016 m. Kokybės konkurso nugalėtoja už kokybiškai įgyvendintą programos „Erasmus+“ projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms“ 

LR Seimo apdovanojimas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – bibliotekos kultūros vadybininkei Virginijai Januševičienei – „už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“

LR ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovei Gemai Dromantienei už aktyvų dalyvavimą visuomenės ugdymo ir skatinimo skaityti veikloje

Panevėžio savivaldybės organizuojamuose Metų panevėžiečio rinkimuose bibliotekos darbuotoja Elvyra Pažemeckaitė išrinkta Metų panevėžiete kultūros srityje – „už literatūrinės kultūros puoselėjimą, organizuojamus festivalius „Panevėžio literatūrinė žiema“