2015 metai

LR Seimo apdovanojimas – G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“  Broniui Mažyliui – „už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje“

LR Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus Padėkos raštas bibliotekos darbuotojui Aivarui Neimontui – „Už indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą“

LR Seimo apdovanojimas – G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“  Elvyrai Pažemeckaitei – „už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą“