Veiklos dokumentai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nuostatai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos metiniai veiklos planai

2016 metų veiklos planas

2015 metų veiklos planas

2014 metų veiklos planas

2013 metų veiklos planas

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos metinės veiklos ataskaitos

2015 metų veiklos ataskaita

2014 metų veiklos ataskaita

2013 metų veiklos ataskaita

2012 metų veiklos ataskaita

Tarnybinis transportas

KITA