Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras

Apie Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro veiklą
(istorinės ir kultūrinės atminties saugojimas ir aktualinimas)

2008 m. paskutiniojo Lietuvos tarpukario užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio giminaičiai padovanojo valstybei, konkrečiai - Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai - tėviškės sodybą.


Gyvenamojo namo restauravimo darbams atlikti ir pabaigti lėšų skyrė LR kultūros paveldo departamentas ir Panevėžio apskrities viršininko administracija.


Iškilo būtinybė J.Urbšio tėviškės sodybą atgaivinti, t.y. pritaikyti visuomenės reikmėms. Biblioteka pasirinko kelią – 2009 m. kovo 16 d. įsteigė Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centrą, kurio veikla plėtojama ir sodyboje, ir bibliotekoje, ir daugelyje kultūros įstaigų.


2009–2010 m. buvo suremontuotas kelias į sodybą, suprojektuota ir padaryta automobilių stovėjimo aikštelė.


2010 m. suprojektuota sodybos elektrifikavimo linija ir atlikti darbai.


2009–2010 m. laikinąją dokumentų, nuotraukų ekspoziciją J. Urbšio tėviškėje pakeitė nuolatinė. Juozo Urbšio VMK centras jau ketverius metus kartu su Panevėžio kraštotyros muziejumi rengia konferencijas, po jų išspausdinami pranešimų leidiniai. Pranešimus skaitė žinomi visuomenės ir politikos veikėjai: Zita Sličytė, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, istorikas Algimantas Kasperavičius, ekonomistas Stasys Kropas ir kt. Leidiniai pasiekia visas Aukštaitijos regiono bei didžiausias Lietuvos bibliotekas.


2012 m. Centro iniciatyva suorganizuotas jau IV Lietuvos vyresniųjų klasių mokinių rašinio ir esė istorijos tema konkursas, kurio dalyvių skaičius metai iš metų sparčiai auga. Konkurso organizavimo partneris – LR Užsienio reikalų ministerija. LR Užsienio reikalų ministerija globoja ir tradicines rugpjūčio 23-iąją vykstančias konferencijas.

Visuomenei yra žinomos ne viena pilietinė ar kultūrinė Centro iniciatyva.
Vienas iš didžiausių (6 dalių) projektų, kurį 2011 m. vykdė centras, buvo renginių ciklas „Mano senas drauge...“, skirtas poetės Elenos Mezginaitės 70 metų sukakčiai. Kai kurie projekto renginiai tapo tęstiniai ( Respublikinis dainuojamosios poezijos konkursas-festivalis, skirtas Elenai Mezginaitei, Tetos Elenos pasakos dienos Lėlių vežimo teatre). Nuotraukų, dokumentų, rankraščių faksimilių kilnojamoji paroda, skirta Poetei tebekeliauja po Lietuvos kultūros, švietimo įstaigų parodų sales.


2012 m. pradėtas didelis ilgalaikis projektas ,,Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna ,,NEVĖŽIS“. Jo įgyvendinimu siekiama: sudaryti sąlygas jaunųjų kūrėjų (pirmuosius metus – literatų ir dailininkų, vėliau – ir muzikų, kompozitorių) saviraiškai; telkti Panevėžio regiono jaunuosius kūrėjus į aktyvią bendruomenę, kuri galėtų paskatinti atsirasti panašias regiono centruose; atkurti literatūrines Panevėžio krašto tradicijas; skatinti kūrybino jaunimo bendradarbiavimą, kuriant išliekamąją edukacinę vertę turintį produktą.


Pasirinktas Centro veiklos kelias – sukurti ne vien tik retkarčiais atrakinamą ekspoziciją Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, o vykdyti visuomenei reikalingą Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro veiklą. Jai keliami atitinkami tikslai, uždaviniai, pasirinkti būdai ir priemonės.


Tikslai:
1. Sudaryti šiuolaikiškas sąlygas lankytojams susipažinti su J.Urbšio gyvenimu, veikla, tuo pačiu su Lietuvos istorija.
2. Įamžinti Juozo Urbšio, paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro, vertėjo, atminimą, sukuriant sąlygas teminėms konferencijoms, seminarams, kūrybiniams plenerams, švietėjiškoms stovykloms, kultūros ekspedicijoms.
3. Sudaryti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų kultūrinei veiklai ir saviugdai, vaikų ir jaunimo savaiminiam (be prikišamos didaktikos) patriotiniam, pilietiniam ugdymui, kultūriniam tobulėjimui.


Uždaviniai:
1. Kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualinimas, panaudojant J.Urbšio tėviškės sodybą visuomenės reikmėms.
2. Spręsti problemas, susijusias su projekto „Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro kūrimas“ įgyvendinimu.
3. Ugdyti visuomenę, kad kultūros paveldas ir istorija taptų savastimi.
4. Skatinti pažintinį turizmą.
O bendras visų priemonių vardiklis – paskutinis tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, jo didi asmenybė, inteligencija, glaudus ryšys su kultūra, patriotizmas ir meilė savo Tėvynės žmonėms.

Informacija apie Centro veiklą Bibliotekos svetainėje:

http://www.pavb.lt/lt/juozas-urbsys

Juozo Urbšio tėviškės sodyba
Zaosės vnk., Čiūrų k., Krekenavos sen., Panevėžio raj., kelyje Upytė – Krekenava rodyklė į dešinę „Juozo Urbšio tėviškė 5“

Maršrutas Panevėžys (Respublikos g. 14) – Čiūrai (J. Urbšio tėviškė) maps.google.lt žemėlapyje arba maps.lt žemėlapyje

Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras. Bibliografinė rodyklė

Kontaktai:
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Tel.(8~688) 75 727