Senų knygų, bibliotekos bendraamžių, paroda

Knygų paroda „Knygos – mūsų bibliotekos bendraamžės: 1922 m. išleisti spaudiniai, saugomi Retų knygų ir rankraščių skyriuje“

2012-aisiais biblioteka mini 90-uosius gyvavimo metus. Pasitikdami šią sukaktį nusprendėme prisiminti knygas bibliotekos bendraamžes, išleistas 1922-aisiais. Šiemet ir jų 90-metis.

Centrinių rūmų ekspozicijų stenduose (I a.) parengėme parodą „Knygos – mūsų bibliotekos bendraamžės: 1922 m. išleisti spaudiniai, saugomi Retų knygų ir rankraščių skyriuje“.

Eksponuojamos knygos, išleistos Lietuvos ir užsienio leidyklose. Kol pasiekė mūsų biblioteką, jos ištvėrė Antrąjį Pasaulinį karą, įvairius politinius perversmus, keliavo iš vienos bibliotekos į kitą, iš vienų namų į kitus. Tik nedaugelis knygų priklausė 1922-aisiais duris atvėrusios naujos Panevėžio bibliotekos fondams. Antikvariatai, įvairių asmenų dovanos bei Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mainų fondas – šaltiniai, iš kurių šios knygos pasiekė mus.

Knygų tematika pati įvairiausia – grožiniai lietuvių literatūros kūriniai, literatūros vertimai, istoriniai, politiniai, bažnytiniai tekstai, gyvenimiški patarimai visuomenei ir buitiniais, ir teisiniais klausimais, vadovėliai, žodynai.

Knygų spaudai rodo jų priklausomybę Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Telšių, Alytaus bibliotekoms, Lietuvos jaunimo organizacijai Čikagoje, Lietuvos bankui, Panevėžio vidurinei amatų mokyklai ir kitoms įstaigoms. Kai kurios priklausė privatiems asmenims: mokytojams Petrui Rapševičiui, Leonui Kuodžiui, Mykolui Karkai, Onai Daujotaitei, Elenai Gabulaitei, mons. Juozapui Antanavičiui, kun. Alfonsui Sušinskui, kun. Pranui Juškaičiui, Kazimierui Barėnui, Edmundui Jasiūnui, Kazimierui Mikeliūnui ir kitiems.

Viso bibliotekos Retų knygų ir rankraščių saugykloje saugome 229 pavadinimų 1922-ais metais leistus spaudinius, iš kurių 183 pavadinimų knygos ir 46 pavadinimų periodiniai leidiniai.

Ką prabėgęs laikas reiškia knygoms, o ką bibliotekai? Biblioteka – moderni ir šiuolaikiška, jai metai reiškia anaiptol ne senėjimą, o veikiau atsinaujinimą ir tobulėjimą.

1922-ųjų knygos jau tapo mūsų visų istorijos dalimi, atvėrusia tuo metu veiklių ir energingų tautiečių Vinco Krėvės, Vydūno, Mato Šalčiaus ir daugelio kitų vardus ir darbus. Spaudinių išvaizda byloja apie to meto leidybos galimybes,  tačiau dabar pavargę knygų viršeliai tarsi sako, kad laikas – ne jų sąjungininkas... Laikas atsirinko kūrėjų vardus, kurie žinomi ir XXI amžiuje. Žemaitė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Vaižgantas... Tačiau, galbūt, kažkas liko nepastebėta?

Kviečiame aplankyti parodą ir atrasti kažką naujo sau – istorinį veikalą ar faktą, literatūros kūrinį ar naują mintį, o gal tiesiog ŽMOGŲ, slypintį už pageltusių senos knygos puslapių...

Veiks iki gegužės 31 d.


Informaciją parengė
Audronė Palionienė
PAVB Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
Tel. (8~45) 58 25 40