Stasio Eidrigevičiaus kūrybos keliais

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykęs susitikimas su prancūzų vaikų literatūros ir iliustracijos specialiste Žanina Kotvica (Janine Kotwica) pakvietė į iškilaus dailininko Stasio Eidrigevičiaus iliustruotų knygų pasaulį: nuo pirmųjų Lietuvoje iliustruotų menininko knygų iki pačių naujausių Šveicarijoje išleistų leidinių.

Prieš paskaitą lankytojai atidžiai apžiūrėjo kuluaruose veikusią Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus parengtą parodą „Dailininko Stasio Eidrigevičiaus iliustruotos knygos iš bibliotekos fondų“, kuri daugelį nustebino leidinių gausa. Čia buvo eksponuojamos įvairaus laikotarpio menininko iliustruotos knygos – nuo pačių pirmųjų iki naujausių, meno albumai apie S. Eidrigevičiaus kūrybą. Apie 50 leidinių lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų, japonų ir kitomis kalbomis, išleistų įvairiose šalyse.

Paskaitos metu Ž. Kotvica keliavo nuo vienos knygos prie kitos, tarsi vartydama jų puslapius. Nuo A. Matučio, E. Mieželaičio, V. Žilinskaitės knygų iliustracijų iki Hanso Kristijano Anderseno, Pjero Gripai, Šarlio Pero iliustruotų pasakų, išleistų labai žymiose serijose, kuriose leidžiami tik ypatingų autorių kūriniai, ir išverstų į įvairias kalbas. Pačiai poniai Žaninai labiausiai patinka „Batuoto katino“ ir „Nosies istorijos“ iliustracijos. Pastaroji žavi nepaprasta dailininko fantazija, kuomet jo sukurtų Pinokių (dailininko pamėgta tema) nosys tampa smuiko smičiumi, lanko strėle ar net tiltu.

Ž. Kotvica akcentavo, kad per ilgus metus išaugusį dailininko kūrybos vertinimą liudija ir tas faktas, kad ant leidžiamų knygų viršelių matomos abiejų autorių – rašytojo ir dailininko pavardės, užrašytos vienodo dydžio šriftu.

Pristatydama iliustracijas viešnia aptarė mėgstamiausias dailininko temas, motyvus, simbolius. Ponia Žanina atkreipė dėmesį į personažų nuotaikas, žvilgsnius, akis, į jų dramatizmą. Pasak jos, galima pagalvoti, kad S. Eidrigevičius yra liūdnas žmogus, tačiau susitikimuose menininkas sugeba pralinksminti kitus ir net parodyti aktorinius sugebėjimus.

Ž. Kotvica sakė, kad jų pažintis tęsiasi daug metų, kai rengdama parodą „Nuo grūdo iki duonos“ paprašė jo paskolinti kelis darbus. Ją galima vadinti S. Eidrigevičiaus iliustruotos Francois Davidas pasakos „Berniukas ir jo mylinti širdis“ krikštamote, nes ji supažindino abu menininkus ir ši knyga tapo skirtingų šalių menininkų draugystės, bendravimo, kūrybos simboliu. Ne veltui abu autoriai knygą dedikavo poniai Žaninai.

Paskaitos klausytojai galėjo peržiūrėti įvairius S. Eidrigevičiaus gyvenimo momentus užfiksavusias nuotraukas. Fotografijų kaleidoskopas supažindino su menininko vaikyste, šeima, svarbiais įvykiais, draugais, kolegomis, kūrybos objektais.

Viena šio renginio organizatorių Lietuvos paramos ir labdaros fondo „Mažasis princas“ valdybos pirmininkė Julita Krainska sakė, kad jų fondas savo veikla skatina knygų vaikams skaitymą, o nuostabi knyga „Berniukas ir jo mylinti širdis“ sujungė Lietuvą su Prancūzija.

Panevėžio miesto vicemerą Petrą Luomaną stebino S. Eidrigevičiaus iliustruotų leidinių gausa ir džiugino toks didelis menininko dėmesys vaikų literatūrai.

Renginyje dalyvavo ponios Žaninos vyras Rolandas Kotvica (Roland Kotwica), prancūzų kalbos vertėja Ilana Subačienė. Svečiai susižavėjo S. Eidrigevičiaus piešiniais, puošiančiais bibliotekos erdves. „Atpažįstu Stasio braižą, meistriškumą ir greitumą, kaip tik jis sugeba kurti. Užtikrinta linija perteikti gyvenimą keliais štrichais“, – sakė ponia Žanina. Dar vienas malonus netikėtumas viešniai buvo pažintis su Stasio Eidrigevičiaus seserimis Genovaite ir Apolonija, su kuriomis ji rado daug temų pokalbiui.

Renginį vedusi bibliotekos parodų koordinatorė Vida Mikelevičiūtė poniai Žaninai įteikė bibliotekos dovaną – knygas „Juozo Miltinio asmeninė biblioteka: katalogas“ ir „Juozo Miltinio asmeninė biblioteka: katalogo rodyklės“. Viešnia bibliotekai dovanojo parodų „Lithuania“ ir „Stasys – šimtaveidis žmogus“, kurias ji surengė André François centre, bendradarbiaudama su LR kultūros atašė Prancūzijoje ir Lietuvos kultūros institutu, katalogus.

Žanina Kotvica baigusi šiuolaikinės literatūros studijas, yra daugybės parodų, konferencijų ir knygos leidybos mokymų Lietuvoje ir užsienyje organizatorė. Pikardijoje (Prancūzijos regionas) įkūrė André François centrą (Centre régional de Ressources sur l'Album et l'Illustration).

Virginijos Januševičienės tekstas

Arnualdo Dalindos nuotr.