Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos kreipimasis

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija kviečia teikti kandidatūras 2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti.

Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo atminimo medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros institucijos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos. Galima siūlyti ne daugiau kaip po vieną kandidatą pagal kiekvieną kategoriją: 1) pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui; 2) filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą; 3) savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje; 4) parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą; 5) visuomeniškai aktualią publicistiką.

Pasiūlymus atsiųskite iki 2013 m. gruodžio 31 d. adresu: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanojimas įsteigtas 2011 metais. Apdovanojimas skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Medalis skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims: Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms, mokslo, mokymo, kultūros institucijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ skyrimo kriterijus.

Daugiau informacijos, susijusios su Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ skyrimu, galite rasti Seimo interneto svetainėje