Kvietimas teikti kandidatūras Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“

G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“

Lietuvos Respublikos Seimas 2011 metais įsteigė apdovanojimą – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“. Medaliai iškilmingo renginio metu įteikiami kiekvienų metų kovo 30 d. Panevėžyje.

Paraiškas bei būtinus dokumentus komisijai pateikite iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Kasmet skiriamas ne daugiau kaip po 5 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalius kiekvienai kategorijai už:

1) pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui;
2) filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą;
3) savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje;
4) parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą;
5) visuomeniškai aktualią publicistiką.

Medalis skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims. Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros institucijos ir kt.

Kandidatūras medaliui svarsto Seimo kanclerio patvirtinta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos kreipimasis

Apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ nuostatai

Kviečiame pažiūrėti pirmojo G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ teikimo iškilmių fotoreportažą.

Papildomą informaciją galima rasti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje http://bite.lrs.lt