E. biblioteka

 

Prenumeruojamos duomenų bazės

EBSCO

Visateksčiai mokslo ir populiarieji žurnalai medicinos, verslo, ekonomikos klausimais, laikraščiai, žinynai anglų kalba, duomenys apie verslo kompanijas, fotografijos, žemėlapiai, vėliavos.

Išsamus vadovas:

Suteikiami slaptažodžiai nutolusiems vartotojams.

Prisijungimas nutolusiems vartotojams yra čia

                                             

                             EBSCO                    

Emerald

Visateksčiai žurnalai socialinių, taikomųjų, komunikacijos ir informacijos mokslų, vadybos, rinkodaros mokslų temomis.

Išsamus vadovas:

Duomenų bazė atnaujino savo profilį. Jei nepavyksta paieška, kreipkitės į Didžiąją skaityklą, arba tel. 845 465767.


                                  Emerald1   

Infolex

Unikali teismų praktikos paieškos sistema, kurioje yra  Lietuvos teisės aktai ir teismų praktikos dokumentai.

Čia galite atlikti LR valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis ir kt.

Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose. Prisijungimo vardo ir slaptažodžio teiraukitės skaityklų darbuotojų.

 infolex 125x125

 Naxos Music Library

Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, pop-roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų biografijos, muzikos terminų žodynai, muzikos istorijos bei mokomoji medžiaga.

Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose.

 Naxos

polpred.com

Ekonomikos ir teisės dalykų duomenų bazė, kurioje rasite informacijos apie Rusijos ir kitų šalių pramonę.

Duomenų bazė prieinama visose bibliotekos skaityklose iki spalio 15 d.

polpred

 Taylor&Francis

Mokslinių žurnalų duomenų bazė socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos mokslų klausimais.

Išsamus vadovas: abėcėlinis leidinių sąrašas.

Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose.

 Taylor

Terminuotos prieigos duomenų bazės

Ebsco

Academic Search Ultimate - akademinių žurnalų, žurnalų, periodinių leidinių, pranešimų, knygų ir vaizdo įrašai astronomijos, antropologijos, biomedicinos, inžinerijos, sveikatos, teisės ir raštingumo iki matematikos, farmakologijos, moterų studijų, zoologijos ir kt.

Business Source Ultimate - siūlo viso teksto žurnalus ir kitus išteklius, kurie pateikia istorinę informaciją ir dabartines verslo tendencijas, skatinančias diskusijas apie būsimus pokyčius verslo pasaulyje.

Applied Science & Technology Ultimate - suteikia STEAM studentams ir mokslininkams reikalingus išteklius, teikiant informaciją įvairiomis temomis, įskaitant dirbtinį intelektą, taikomąją matematiką, plastiką, hidroponiką, informatiką, cheminę inžineriją, energijos šaltinius ir robotų technologijas.

Humanities Source Ultimate - skaitmeniniai ištekliai humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjams.

Sociology Source Ultimate - teikia informaciją besimokantiems psichologijos ir sociologijos. Temos - nuo lyties tapatybės, santuokos ir šeimos, demografijos, politinės sociologijos iki religijos ir sociokultūrinės antropologijos.

One Belt One Road Reference Source - tai visateksčių žurnalų ir leidinių rinkinys, skirtas Kinijos ekonominam projektui "Vienas diržas, vienas kelias", įskaitant Azijos, Artimųjų Rytų ir Vidurio bei Rytų Europos dalis.

Testuojama iki 2017 m. lapkričio 30 d.

Duomenų bazėmis galima naudotis visose bibliotekos skaityklose bei nutolusiems vartotojams.

EBSCO 

MGG Online

Duomenų bazė parengta pagal vieną išsamiausių muzikos enciklopedijų pasaulyje „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“. Joje rasite daugiau nei 19 000 straipsnių muzikos istorijos, teorijos, muzikos žanrų, instrumentų; bei kitų sričių - literatūros, filosofijos, vizualiųjų menų temomis.

Testuojama iki 2017 m. gruodžio 10 d.

Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose.

 mgg

Katalogai

 PAVB elektroninis katalogas

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinis katalogas
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė: archyvas (1994–2002 m.)


Laisvos prieigos elektroninės knygos 


Atvirosios prieigos knygų leidėjo OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) akademinės socialinių ir humanitarinių mokslų knygos

Springer leidyklos SpringerOpen kolekcijos  atvirosios prieigos elektroninės knygos, išleistos 2010–2017 m. 

Viešos prieigos elektroninių išteklių archyvas
E. leidiniai

 Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos

Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" elektroninėje versijoje publikuojama aktuali informacija mokesčių skaičiavimo ir mokėjimo, socialinio draudimo mokėjimo, mokestinių ginčų nagrinėjimo ir kitais klausimais.

Aktualijos 

Mykolo Romerio universiteto elektroninės knygos

Pateikiamos atvirosios prieigos viso teksto elektroninės knygos socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų temomis.

e-books72

Vytauto Didžiojo universiteto elektroninės knygos

Pateikiamos atvirosios prieigos viso teksto elektroninės knygos socialinių, humanitarinių mokslų temomis.

vdu 

„Verslo žinios"

Lietuvos verslo naujienų dienraštis, kuriame pateikiamos svarbiausios dienos naujienos; ekonomikos, politikos įvykių vystymosi tendencijos ir prognozės.

Prisijungimo vardo ir slaptažodžio teiraukitės skaityklų darbuotojų.

Verslo zinios

Vilniaus universiteto mokslo žurnalai

Čia yra Vilniaus universiteto leidyklos leidžiami mokslo žurnalai ekonomikos, teisės, politologijos, psichologijos istorijos, sociologijos, medicinos, kriminologijos ir kt. temomis.

 vu-logo1

Laisvai prieinamos Lietuvos duomenų bazės ir atvirosios prieigos ištekliai

E. paveldas

Bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas, kuriame yra per 3 mln. puslapių senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų. Yra sukurta lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų biblioteka.

Senosios lietuvių literatūros klasikos kūrinių sąrašas

Naujųjų laikų lietuvių literatūros klasikos kūrinių sąrašas

Šiuolaikinės lietuvių literatūros klasikos kūrinių sąrašas


epaveldas

Kultūros vertybių registras

Kultūros paveldo departamento rengiama duomenų bazė, kurioje sukaupta faktografinė informacija apie kilnojamas ir nekilnojamas Lietuvos kultūros vertybes.

 KPD LOGO

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

Lietuvos akademinėse leidyklose išleistų visateksčių elektroninių dokumentų saugykla. Elaba

 Lituanistika

Tarptautinėje mokslinėje duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas - Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

 Lituanistika

Teisės aktų registras

Čia galima susipažinti su naujausiais teisės aktais, atlikti paiešką, užsisakyti naujausių teisės dokumentų prenumeratą, peržiūrėti naujausius valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių teisės aktus, tarptautinius ir teismų dokumentus ir kt.

 Teisės aktų registras

 Lietuvos moksliniai periodiniai leidiniai