I. Patriotinis ir pilietinis ugdymas, istorinės, etninės savimonės stiprinimas

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS:

1. Projektas. Respublikinis vyresniųjų klasių moksleivių rašinio ir esė konkursas (2017 - 2018 m. - skirtas Lietuvos Atkurtosios valstybės 100 metų sukakčiai).

Veiklos:

- konkursas ( gruodis – vasaris);
- nugalėtojų apdovanojimo ceremonija Juozo Urbšio tėviškės sodyboje (gegužės 11 dieną).

Partneris - LR užsienio reikalų ministerija.

Smulkiau čia.
Konkursų galerija ir laureatų, nominantų darbai.


2. Projektas. Konferencija, skirta Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti.
Veiklos:

- dviejų dalių konferencija rugpjūčio 23 d.( bibliotekoje ir Juozo Urbšio tėviškės sodyboje);
- konferencijos pranešimų leidinio parengimas ir pristatymas.

Partneriai – Panevėžio kraštotyros muziejus, LR užsienio reikalų ministerija.

Smulkiau čia.
Konferencijų galerija.